De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
New Samusocial - Verpleegkundige - Familie centrum - Alterjob

Verpleegkundige - Familie centrum (m/v/x)

New Samusocial
Elke dag geven meer dan 500 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele begeleiding aan meer dan 1.600 dakloze personen en gezinnen of aan mensen die internationale bescherming vragen. Samusocial is de belangrijkste Brusselse operator die aangesteld is door het Gewest voor de opvang van daklozen en door Fedasil voor wie internationale bescherming vraagt.

U wilt overtuigd worden omtrent de missies van uw werkgever en u wilt onze teams versterken?
Deel 1 - Beschrijving van de functie
Uw functie

Verpleegkundige zorg geven aan de begunstigden en zorgen voor de administratie van de behandelingen, alsook bevorderen van gezondheidsacties, de sanitaire wacht en helpen bij het doorgeven van informatie tussen de verschillende interne en externe diensten met het oog op de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverstrekking.

Uw taken omvatten de volgende aspecten:

Permanentie en verpleegkundige zorgen voor de begunstigden 

- Kennis nemen van de medische protocollen en deze toepassen;
- Individuele ontmoeting met de begunstigden met het oog op de paramedische evaluatie (psychologisch-medisch-sociaal), definiëren van de behoeften, plannen van de interventies en deze uitvoeren;
- Verzamelen van zo veel mogelijk informatie en identificeren van het soort te geven hulp en zorgverstrekking, indien nodig de parameters opnemen (bloeddruk, temperatuur, pols enz.) en deze noteren in het dossier van de patiënt;
- Indien nodig de persoon doorverwijzen naar de gepaste interne of externe dienst;
- Organiseren van de behandelingen en instaan voor de continuïteit daarvan;
- Medische afspraken maken en zorgen voor de opvolging, het medische agenda van de begunstigden bijhouden en indien nodig zorgen voor het vervoer en/of de begeleiding;
- Behandelen van overdraagbare pathologieën: huidziekten, waterpokken, tuberculose enz., bijhouden van de lijst met contactpersonen indien een van deze pathologieën wordt vastgesteld bij een begunstigde;
- Contact opnemen met het medische en ander netwerk van de begunstigde om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en/of te geven, en instaan voor de continuïteit van de zorgverstrekking;
- De begunstigde klaarmaken voor zijn vertrek, hem op de hoogte brengen van de datum en alle vereiste documenten opstellen.

Bevorderen van de gezondheid en sanitaire waakzaamheid

- Observeren en controleren van hoe de gezondheidstoestand van de begunstigden evolueert;
- Stimuleren van de begunstigden bij hun dagelijkse activiteiten in functie van de vastgestelde behoeften;
- Bevorderen van de zelfstandigheid van de begunstigde wat zijn medische toestand betreft via therapeutische opvoeding, het gebruik van het netwerk van zorgen rond de begunstigde;
- Bevorderen en adviseren van de begunstigde om de risico's te verminderen (verslavingen, toxicomanie, ....);
-Indien nodig rondlopen in het gebouw en de kamers met het oog op een actieve sanitaire waakzaamheid.

Algemene administratie

- Behandelen van de verzoeken tot huisvesting om medische redenen in overleg met het team;
- Beheren en aanvullen van het verpleegkundig dossier (anamnese, fiche met parameters/diabetes, fiches met behandelingen, fiches met wondverzorging)t;
- Noteren van de zorgkundige prestaties en noteren van de observaties van de dag;
- Bijwerken van de tabs van de informaticasoftware: agenda, link/netwerk, medische tab;
- Ondersteunen van de sociale dienst bij de medische-sociale stappen;
- Controleren of de huisvesting nog actief en actueel is en in voorkomend geval de aanwezigheden aanvinken en de cijfers doorgeven;
- Controleren of het huishoudelijk reglement van het centrum wordt nageleefd, en in voorkomend geval de ondertekende overeenkomst, en indien nodig conflicten beheersen en de begunstigden opnieuw omkaderen.

Onderhoud van het materiaal, van het lokaal van de verpleegkundige, en voorradbeheer

- Desinfecteren van de instrumenten, van de onderzoekstafel, de spoelbak enz.;
- Het lokaal van de verpleegkundige proper en opgeruimd houden;
- De normale medische voorraad controleren (materiaal en apotheker) en wat nodig is doorgeven aan de verpleegkundige-coördinator
- De voorraad noteren in het computerbestand.

Beheer en preventie van conflicten 

- Opsporen van spanningen en voorkomen van conflicten;
- Zorgen voor een veilig en welwillend klimaat;
- Kalmeren van conflicten en indien nodig beroep doen op de coördinator, de referent of het sociale team;
- Elke probleem of conflict tussen de begunstigden rapporteren aan de coördinator, de referent of het sociale team;
- Regelmatige rondes doen in de lokalen en de omgeving van het gebouw;
- Uitleggen van de nieuwe procedures en protocollen aan de begunstigden en erop toezien dat deze worden toegepast.

Communicatie, reporting en verbinding

- Deelnemen aan teamvergaderingen en aan interne debriefings
- Deelnemen aan samenwerkingsvergaderingen voor medische projecten (medische vergaderingen van de site en de pool, interne medische rondetafelgesprekken, vergaderingen over de zorgverstrekking aan de begunstigden enz.);
- Deelnemen aan externe vergaderingen met het netwerk, in verband met de toevertrouwde opdrachten;
- Indien nodig zorgen voor de omkadering van stagiaires;
- Zorgen voor het doorgeven van informatie aan de andere medewerkers;
- Noteren van de moeilijkheden qua organisatie en/of communicatie en deze doorgeven aan de meerdere;
- Opvolgen van nieuwigheden in het zorgdomein en actief ontwikkelen van kennis en vaardigheden;
- Ongewone medische observaties rapporteren aan de verantwoordelijken (bijv. toename van een specifiek soort letsels bij de begunstigden).
Werkgever
New Samusocial
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 100%
Profiel
Gegradueerde verpleegkundige / bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: