De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
New Samusocial - Alterjob
New Samusocial
Samusocial is een stedelijke voorziening die gratis noodhulp verstrekt aan dakloze mensen in het Brussels Gewest (onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding, mobiele hulpteams).

Samusocial krijgt ieder jaar een mandaat voor het Winterplan in Brussel, dat iedere nacht onderdak biedt aan meer dan 1.000 daklozen. Ons doel? Het lijden van de opgevangen persoon verlichten en deze een gepersonaliseerde begeleiding voorstellen naar oplossingen weg van de straat.
Wij verstrekken onmiddellijke hulp via het optreden van onze mobiele teams, of in onze noodopvangcentra. Maar het uitgangspunt daarbij is steeds een begeleidingsperspectief, soms zelf op zeer lange termijn om zo te komen tot realistische oplossingen om de opgevangen personen weg te helpen van de straat.

Samusocial organiseert ook de opvang van asielzoekers, onder mandaat van FEDASIL (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers).

https://samusocial.be/nl/