De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
DUO for a Job - Alterjob
DUO for a Job
DUO for a JOB vzw organiseert mentoring (coaching) tussen generaties en culturen. Het brengt jongeren met een (non-EU) migratieachtergrond (mentees) in contact met 50-plussers (mentoren) die hen vrijwillig begeleiden in hun zoektocht naar werk. 

Zo kunnen we jongeren socioprofessioneel empoweren, de ervaring van 50-plussers valoriseren en inclusief samenleven bevorderen. 

Sinds de start in 2012 in Brussel, is DUO flink gegroeid: intussen zijn we actief in Brussel, Luik, Antwerpen, Gent, Mechelen, Aalst, Sint-Niklaas, Rotterdam, Lille, Marseille en Parijs en hebben we al meer dan 4.150 duo’s opgestart. Het hele team bestaat uit meer dan 70 voltijdse medewerkers, 150 vrijwilligers en meer dan 1400 mentoren. 

Plus d'infos: www.duoforajob.be ou www.facebook.com/duoforajob.