De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe - Maatschappelijk verpleegkundige - Alterjob

Maatschappelijk verpleegkundige (m/v/x)

OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Het uitoefenen van een activiteit in een OCMW is meer dan zomaar een job. Het betekent dat men zich mee inzet voor een nobele missie: iedereen in staat stellen een menswaardig leven te leiden.

http://www.cpas1200.be
Deel 1 - Beschrijving van de functie
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan een maatschappelijk en administratief verpleegkundige (m/v/x) met een overeenkomst van onbepaalde duur en aan het barema BH1 van de openbare functie, met snelle indiensttreding voor het rust- en verzorgingstehuis Sint-Lambertustehuis en het kortverblijf Lise Thiry.

Het Sint-Lambertustehuis is gevestigd in een aangenaam en groen kader, tegenover het Roodebeek-park. De instelling, erkend als rusthuis (RH) en rust- en verzorgingstehuis (RVT), heeft een verblijfcapaciteit van 130 eenpersoonskamers.

De structuur van het Kortverblijf is een uitbreiding van het Sint-Lambertustehuis die het mogelijk maakt om bejaarden voor een korte duur een antwoord te bieden aan de behoefte aan een herstel- en consolidatieperiode van hun gezondheidstoestand na een ziekenhuisverblijf of een veilige opvang als de helpende partner naar het ziekenhuis moet of als de familie zich niet over hen kan ontfermen.
Daartoe zal de Maatschappelijk en administratief verpleegkundige vooral de volgende taken moeten uitvoeren:
o De sociale dienst van het tehuis en het kortverblijf versterken door ondersteuning te bieden bij het beheer van in/out dossiers, door dossiers op te stellen en te verspreiden met het oog op het onthaal van toekomstige bewoners, door te helpen bij het proactieve beheer van de beddenbezetting, door de opvolging van inkomende en uitgaande bewoners te beheren en te realiseren, door de maatschappelijk assistenten te begeleiden bij bezoeken aan het ziekenhuis of revalidatiecentra, door deel te nemen aan de beoordeling van Katz-schalen en door medische gegevens te bezorgen aan de hoofdverpleegkundigen ;
o Deelnemen aan de realisatie van een kwalitatief beheer binnen de instelling door bewonersraden te organiseren en eraan deel te nemen, door te zorgen voor het beheer en de opvolging van klachtendossiers, door adviezen en verslagen te formuleren en op te maken voor de directie van het rusthuis, door deel te nemen aan de opmaak van openbare aanbestedingen in verband met de activiteiten van het RH/RVT en door deel te nemen aan werkgroepen in het kader van projectbeheer ;
o Zorgen voor naleving van de wetgeving betreffende het rusthuis door informatieve nota's en mededelingen op te maken in het geval van een nieuw besluit, nieuwe omzendbrief van IRISCARE of over andere informatie in verband met wetgevende en normatieve verplichtingen voor de rusthuizen ;
o Ondersteuning zijn voor het medisch secretariaat door te zorgen voor de opvolging van machtigingen voor geneesmiddelen, de coördinatie van medische afspraken en beheer van bewonersdossiers.
Werkgever
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Plaats tewerkstelling
Sint-Lambrecht-Woluwe
Contract
COD
Profiel
Gegradueerde verpleegkundige / bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: