De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe - Een hoofdverpleegkundige - Alterjob
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan

Een hoofdverpleegkundige (m/v/x)

Met een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur aan het barema BH5 van het openbaar ambt met een snelle indiensttreding voor de Home Sint-Lambertus en het Kortverblijf Lise Thiry in de Diensten- en Zorgverleningsinstellingen.

De rol van deze dienst is de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen voor de bewoners dankzij het behoud van autonomie en verbetering van de gezondheid van de bewoners op fysiek, psychisch en sociaal vlak.
Het doel is de goede werking van de instelling te garanderen en de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren.
Beschrijving van de functie
De hoofdverpleegkundige zal daartoe vooral de volgende taken uitvoeren:
o De medewerkers superviseren: het werk verdelen, de planning, de bestaande planning aanpassen aan de behoeften van de eenheid, de medewerkers leiden en motiveren, de medewerkers begeleiden, hu behoeften opsporen (opleiding, functioneringsgesprekken, ...);
o De zorgverlening organiseren en de zorgverleningsactiviteiten controleren: toezien op de kwaliteit van de zorgverlening (zorgverleningsplan, de instructies toepassen, de zorgverleningsdossiers updaten, evaluaties doen op de KATZ-schaal, erop toe zien dat de medewerkers over het nodige materiaal beschikken, werkingsproblemen van de eenheid oplossen,...;
o De diensten voor de bewoners optimaliseren: in overleg met de collega's, met het multidisciplinaire team en de directie, overleggen over ervaringen, problemen, klachten en verbeteringsvoorstellen in dat verband formuleren;
o In samenwerking met de collega's hoofdverpleegkundigen, een bijzondere woonplaats en een thuis creëren voor de bewoners, waar hulp en optimale zorgverlening worden gekoppeld aan een zo comfortabel mogelijk verblijf;
o Overleggen en nuttige informatie uitwisselen met de andere diensten om de activiteiten te coördineren.
Profiel
Profiel
Voorwaarden tot deelname aan de rekrutering:
 Houder zijn van een diploma verpleegkundige A1 en van het visa verpleegkundige.
Sociale vaardigheden:
 Luisterbereid zijn, empathie en begrip hebben;
 De vertrouwelijkheidsregels en het beroepsgeheim naleven;
 Een kritische blik hebben op de beroepsuitoefening en dingen in vraag kunnen stellen met het oog op evolutie;
 Bezorgd zijn om het algemene welzijn van de bejaarde en gedesoriënteerde persoon, zijn veiligheid en respect voor zijn waardigheid en het relationele aspect waarderen.
Technische vaardigheden:
 Vaardigheden hebben inzake management, team- en projectenbeheer, in staat zijn om samenhang en teamgeest te implementeren, talent hebben voor dialoog, in staat zijn om eventuele conflicten te beheren en een team kunnen motiveren;
 Getuigen van beschikbaarheid en bereid zijn om, indien nodig, tussen te komen in de zorgverlening (en dit ook in weekends of op feestdagen);
 Organisatiezin hebben en in staat zijn om projecten te steunen en ze tot een goed einde te brengen;
 Nauwgezet zijn en in staat zijn om kalm en zelfbeheerst te reageren. Deze nauwgezetheid geldt ook voor de opvolging van administratieve dossiers.
Troeven:
 Een diploma gezondheidskader hebben;
 Afdoende ervaring in een OCMW binnen een rusthuis;
 Kennis van het Frans hebben en in het bezit zijn van het Selor-taalbrevet, overeenkomstig uw functieniveau.
Contractuele voorwaarden
Werktijden:
Werktijd over 5 dagen per week met variabelen uren (dienstregeling 's ochtends: tussen 6.45 en 10.00 uur voor aankomst - tussen 14.45 en 18.00 uur voor vertrek; dienstregeling 's avonds: tussen 12.00 en 12.15 uur voor aankomst - tussen 20.00 en 20.15 uur voor vertrek) + één weekend op 3 (afwisselend een vroeg weekend en een laat weekend). De zaterdag wordt de week ervoor gewerkt en de zondag de week erna.

Voordelen:
 Een bruto maandloon op basis van een voltijdse functie, met een bonus van 11% inbegrepen van minimum 4 160,62 euro met een overname van geldelijke anciënniteit onder voorbehoud van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de openbare sector);
 Een eindejaarspremie;
 Een maandelijkse tweetaligheidspremie (indien adequaat Selor brevet);
 Des tickets restaurant cheques;
 Tussenkomst woon-werkvervoer mogelijk naargelang van de persoonlijke situatie:
o Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec) ;
o Toegang tot gratis parking;
o Een fietspremie (0,27€/km);
o Een voetgangerspremie (0,27€/km);
 Een hospitalisatieverzekering;
 Een korting van 10% bij Ethias voor verzekeringen genomen voor eigen rekening;
 Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortepremie, tussenkomst voor bepaalde buitengewone kosten, ...) ;
 Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen professioneel - privéleven en in volle evolutie:
o Een collegiale dynamiek die pleit voor professionalisme en efficiëntie in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel;
o Een aanzienlijk aantal vakantiedagen (ongeveer 40 dagen in het kader van een voltijdse functie);
o Vakantietegoed vanaf de indiensttreding;
o Ondersteuning bij interne mobiliteit (verticale en horizontale) alsook bij de ontwikkeling van vaardigheden via een individueel en aangepast opleidingsplan.
Werkgever
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Plaats tewerkstelling
Sint-Lambrechts-Woluwe
Contract
COD 100%
Profiel
Diploma verpleegkundige A1
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: