De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe - Zorgkundigen - Alterjob
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan

Meerdere Zorgkundigen (m/v/x)

Voor onbepaalde duur contracten van 50% en vervangingscontracten van 80% of 100% op de schaal C1 van de publiek sector, met een snelle indiensttreding voor de Sint-Lambrechtstehuis en Het centrum voor kortverblijf Lise Thiry van zijn Verzorgingsinstellingen En Diensten.

Het Sint-Lambrechtstehuis ligt in een aangename en groene omgeving tegenover het Roodebeekpark. De instelling is erkend als rusthuis (RH) en als rust- en verzorgingstehuis (RVT) en heeft een opvangcapaciteit van 130 individuele kamers.
De structuur van het kort verblijf is een uitbreiding van het Home Saint-Lambert dat ouderen voor een korte tijd toestaat, een antwoord op de behoefte aan een periode van herstel en consolidatie van hun gezondheidstoestand na een ziekenhuisverblijf of een veilige ontvangst wanneer de meewerkende echtgenoot een ziekenhuisopname moet ondergaan of wanneer het gezin niet voor hem kan zorgen.
Beschrijving van de functie
Om dit te doen, moet de zorgkundig de volgende hoofdtaken uitvoeren:
o Meewerken aan de algemene organisatie en aan de dagelijkse taken die verband houden met de dienst ;
o Werken in een gestructureerd team, bijdraagt aan de continuïteit van de zorgverstrekking onder de verantwoordelijkheid van een verpleegkundige, aan de mondelinge en schriftelijke vaststellingen en/of commentaren met betrekking tot de bewoners, aan de evaluatie van het zorgplan voor elke patiënt, aan het regelmatige gemeenschappelijke overleg tussen de verschillende professionals ;
o Het verzorgen van de bewoner in zijn geheel, het uitvoeren van de gedelegeerde verpleeg- en verzorgingstaken binnen de wettelijk toegestane grenzen: zijn lichaamshygiëne, zijn comfort, binnen een beveiligde omgeving, waken over de instandhouding van zijn autonomie, indien nodig bijstaan in het zorgen voor voldoende hydratatie, het opmaken van de bedden, orde handhavenhet, helpen bij het oraal innemen van de geneesmiddelen, met respect voor het bereiding- en verdeelsysteem dat door een verpleegkundige is uitgewerkt ;
o Handelen volgens de basiswaarden van het beroep.
Profiel
Profiel:
Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving:
 Houder van een visa zorgkundige zijn.
Persoonsgebonden competenties:
 Beschikbaar, stiptheid en flexibiliteit zijn ;
 Bezorgd om het algemene welzijn van de bejaarde en van de gedesoriënteerde bejaarde, om zijn veiligheid en om het respect van zijn waardigheid en u hebt oog voor het relationele aspect zijn ;
 Gemotiveerd en een goede teamspirit en zin voor dialoog zijn ;
 Luister positief manier open voor alle constructieve verbeteringen.
Technische vaardigheden:
 De deontologie en de richtlijnen die gelden binnen het huis respecteren ;
 Gedisciplineerd en kunt reageren met kalmte en zelfbeheersing. De discipline komt ook tot uiting in de opvolging van de administratieve dossiers ;
 U respecteert de vertrouwelijkheid van de verwerkte of meegedeelde informatie.
Troeven:
 Ervaring met bejaarden en de kennis van het computerprogramma Care Plus alsook van Outlook en Word zijn troeven ;
 Het bezit van het Selor-taalbrevet volgens uw niveau van het frans of bereid zijn om het te behalen.
Contractuele voorwaarden
Werktijden:
Halftijds werk over 5 dagen per week met variabelen uren (7.00 - 10.45 uur of 16.15 - 20.00 uur) + één weekend op 2 (afwisselend een vroeg weekend en een laat weekend). De zaterdag wordt de week ervoor gewerkt en de zondag de week erna.

Voordelen:
In het kader van het vervanginscontract :
 Een brutomaandloon op basis van een voltijdse betrekking met een bonus van 11% inbegrepen: 2.798,03 euro van minimaal met overname van de nuttige anciënniteit en gekoppeld aan de functie onder voorbehoud van overhandiging van volledige en geldige bewijsstukken (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de overheidssector) ;
 Een eindejaarspremie ;
 Een maandelijkse tweetaligheidspremie (indien geschikt Selor-certificaat) ;
 Maaltijdcheques ;
 Tussenkomst woon-werkverkeer mogelijk naargelang de persoonlijke situatie:
o Gratis abonnement voor het openbaar vervoer (MIVB, De Lijn, NMBS, TEC) ;
o Gratis toegang tot de parking ;
o Een fietspremie (€ 0,27/km) ;
o Een voetgangerspremie (€ 0,27/km) ;
 Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst (huwelijkspremie, geboortepremie, tussenkomst bij bepaalde uitzonderlijke uitgaven ...) ;
 Een aangename werkomgeving in volle ontwikkeling, met respect voor uw werk-privébalans :
o Een collegiale dynamiek die professionalisme en efficiëntie promoot in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel ;
o Een mooi aantal vakantiedagen (ongeveer 40 dagen bij voltijdse tewerkstelling) ;
o Een verlofkrediet vanaf de indiensttreding ;
o Ondersteuning van de interne mobiliteit (verticaal en horizontaal) en de ontwikkeling van competenties via een individueel en aangepast opleidingsplan.
Toe te voegen bij een overeenkomst van onbepaalde duur:
 Een hospitalisatieverzekering ;
 10 % korting bij Ethias voor persoonlijk afgesloten verzekeringen.
Werkgever
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Plaats tewerkstelling
Sint-Lambrechts-Woluwe
Contract
COD of Vervangingscontract
Ervaring
Studieniveau
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: