De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
IRIS Ziekenhuizen Zuid - Verantwoordelijke voor de dienst Administratie en Payroll - Alterjob

Verantwoordelijke voor de dienst Administratie en Payroll (m/v/x)

IRIS Ziekenhuizen Zuid
De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) is een ziekenhuisinstelling die deel uitmaakt van netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS. De 4 campussen zijn gelegen in het zuiden van Brussel (Molière Longchamp te Vorst, Etterbeek-Elsene te Elsene, Joseph Bracops te Anderlecht, en Etterbeek-Baron Lambert te Etterbeek). IZZ telt 610 bedden en stelt 2000 personen te werk, waarvan de meerderheid verplegend personeel en meer dan 200 dokters, die dagelijks instaan voor een multidisciplinaire tenlasteneming van de patiënt. De resoluut neutrale aanpak is gericht op het respect voor de persoon als individu en houdt rekening met de familie en de entourage. Alle medische specialiteiten zijn binnen IZZ vertegenwoordigd.

http://www.his-izz.be/
Beschrijving van de functie
De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken, Voor de Directie Human Resources Een Verantwoordelijke voor de dienst Administratie en Payroll (m/v/x)
onder voltijds contract voor onbepaalde duur

Als Verantwoordelijke van de dienst administratie en payroll staat u garant voor de ondersteuning en ontwikkeling van een team van een tiental personen dat belast is met de verschillende aspecten van de personeelsadministratie en de loonadministratie (bezoldiging, afwezigheden, ziekte, verlof, financiering, ...). U wordt begeleid door twee coördinatoren, elk met een specifieke expertise.

Meer in het algemeen vervoegt u de directie van de Human Resources, een organisatie in volle ontwikkeling, gebaseerd op holarchie en gericht op wendbaarheid en samenwerking. In dat kader ondersteunt u uw team in de veranderingen en werkt u nauw samen met de HR & Change Manager en de Verantwoordelijke Aanwerving en Ontwikkeling HR. U neemt ook deel aan de uitvoering van de strategische pijlers van de HR-directie en van de instelling, evenals aan HR- en institutionele projecten (invoering van de IFIC, ontwikkeling van nieuwe HR-tools, ...).

U beschikt over een goede achtergrond op het vlak van HR-administratie en -regelgeving? U wenst de uitrol van nieuwe HR-tools in de dienst administratie en payroll verder te zetten? U wil een team verder laten groeien door het te begeleiden bij de implementering van processen en dit in een logica van continue verbetering? De verpleegsector ligt u nauw aan het hart? Sluit u bij ons aan!

UW FUNCTIE

Als Verantwoordelijke van de dienst Administratie & Payroll staat u onder de verantwoordelijkheid van de Directeur HR en vervult u verschillende rollen binnen de directie.

Uw takenpakket als People manager omvat:

- Het HR-team omkaderen, begeleiden en laten groeien;
- De aanwerving, inburgering en binding van nieuwe medewerkers van uw team coördineren en sturen;
- De competenties van het team handhaven en verder ontwikkelen.

Uw takenpakket als teamverantwoordelijke omvat:

- Het administratief beheer van het personeel verzekeren;
- Toezien op het interne beheer van de loonlijst;
- Deelnemen aan de administratieve uitvoering van specifieke financieringen (Maribel, FBI, Witte Jassenfonds, ...);
- Toezien op het beheer en de opvolging van de verschillende aangiften (sociale balans, DMFA, bedrijfsvoorheffing, ...), alsook op de relaties met de verschillende administraties (RSZ, belastingadministratie, FOD, ...);
- Toezien op de voorbereiding van alle reglementaire documenten in verband met het personeelsbeheer (arbeidsovereenkomsten, aanhangsels, vertrekvakantiegeld, ...);
- De institutionele reporting naar de vakbonden, directie, revisoren, ... toe coördineren;
- De interface tussen de loongegevens en de boekhoud- en begrotingssystemen verzekeren in nauwe samenwerking met de Financiële directie;

In het kader van de naleving van de sociale wetgeving, reglementen en protocollen, omvat uw takenpakket:

- De hiërarchische lijn informeren over wijzigingen in de wet- en regelgeving en voorstellen in verband met hun invoering formuleren;
- Toezien op de correcte toepassing van de sociale wetgeving in samenwerking met de juridische dienst;
- Het team informeren over wijzigingen en ervoor zorgen dat de procedures worden aangepast;
- Als tussenpersoon fungeren tussen de vakbonden en uw team;

Samen met de HR-Managers omvat uw takenpakket:

- Deelnemen aan de toepassing van de strategische HR-pijlers;
- De nieuwe klantgerichte HR-cultuur « Agile » invoeren, gericht op voortdurende verbetering;
- De ontwikkeling van HR-processen en -beleid coördineren en hun optimalisering verzekeren;
- Deelnemen aan HR- en institutionele projecten (invoering van de IFIC, loonbeleid, harmonisering van de bezoldigingen, simulaties van de evolutie van de loonsom, deelname aan projecten in verband met « cultuurverandering »).
Vereist profiel
Uw opleiding:

- Master / licentie (o.a. master in de HRM, master in de arbeidswetenschappen, master in rechten).
- Een aanvullende opleiding in projectbeheer en veranderingsmanagement is een troef.

Uw ervaring en kennis:

- Minstens 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
- Goede kennis van het sociaal recht en van de verschillende HR-domeinen die verband houden met de personeelsadministratie;
- Ervaring op het vlak van projectbeheer;
- Goede beheersing van de IT-tools (MS Office/Google) en de IT-systemen (HR-programma's);
- Goede kennis van de tweede landstaal.
- Kennis van de overheidssector en het ziekenhuismilieu is een pluspunt;
- Kennis van de principes van collectieve intelligentie vormt een meerwaarde.

Uw vaardigheden:

- U heeft geen probleem met complexe en veranderende omgevingen;
- U bent bekwaam om een team te leiden, te verenigen en te motiveren;
- U bent in staat om te anticiperen op de dingen en neemt initiatieven;
- U bent een uitstekende pedagoog;
- U handelt klantgericht;
- U bent assertief en beschikt over een vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie.
- U beschikt over een groot aanpassingsvermogen en actieve luistervaardigheid;
- U bent optimistisch van aard en iemand die naar oplossingen zoekt;
Uw zin voor analyse en synthese werden bewezen;
- U kan gemakkelijk doeltreffende en efficiënte beslissingen nemen;
Contractuele voorwaarden
WIJ BIEDEN

- Een voltijds contract (38u week) voor onbepaalde duur;
- Een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:
· voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk;
· maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro;
· tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer: 100% MIVB en 80% NMBS, TEC en DE LIJN, en fietsvergoeding (0,24 cent/km);
· een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12);
· 24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen;
· een telefoonabonnement met dataforfait;
· een laptop;
· de mogelijkheid om te telewerken na een aanpassingsperiode.
- Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving;
- Een aangename werksfeer met evenwicht tussen privé- en beroepsleven;
- Een instelling die continue verbetering en het welzijn van haar medewerkers nastreeft.
Werkgever
IRIS Ziekenhuizen Zuid
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 100%
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
20/07/2022
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.