De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
GAIA - Alterjob
GAIA
Sinds 1992 staat de organisatie GAIA op de bres voor dieren, die pijn of angst kunnen voelen. De acties en campagnes gaan zelden onopgemerkt voorbij en bereiken opzienbarende resultaten. Mede daardoor is GAIA in België een begrip geworden en de organisatie blijft zich onvermoeibaar inzetten voor wettelijk afdwingbare bescherming tegen elke vorm van georganiseerd dierenleed. GAIA stelt mistoestanden aan de kaak, maar reikt tegelijk ook oplossingen aan. Ze gaat continu in overleg met overheden op verschillende niveaus en zetelt in diverse officiële adviesorganen. GAIA kan steunen op een grote achterban van vrijwilligers, sympathisanten en leden.

https://www.gaia.be/nl
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.