De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
FIRM - Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens - Alterjob
FIRM - Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens
Het nieuw opgerichte Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke overheidsinstelling die als opdracht heeft erover te waken dat de fundamentele rechten die voortvloeien uit de door België geratificeerde internationale verdragen gerespecteerd worden.

Het is de taak van het FIRM om aan de Federale Regering, Kamer en Senaat en elke andere officiële instantie aanbevelingen te doen en advies te verstrekken over de bescherming en de bevordering van de mensenrechten. Het FIRM kan zowel op uitnodiging als uit eigen beweging optreden.

Het FIRM is bevoegd voor het federale niveau en treedt enkel op in die domeinen waarvoor andere sectorale instanties niet bevoegd zijn. Een interfederalisering via een samenwerkingsakkoord is in het vooruitzicht gesteld.

https://www.federaalinstituutmensenrechten.be/nl/
Ooops... uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd :-(