De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium - Alterjob.be
Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium
Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) is lid van Vétérinaires Sans Frontières International, een netwerk van non-profitorganisaties die overal ter wereld actief zijn om kleinschalige landbouwers en veehouders te ondersteunen. Via onze projecten en programma’s helpen we de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op het platteland en zetten we ons in voor de kleinschalige familiale landbouw en veehouderij, de rondtrekkende veehouderij, de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving.

DZG is actief in negen Afrikaanse landen in de Sahel en de regio van de Grote Meren.

http://www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/