De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Koning Boudewijnstichting - Alterjob
Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit en transparantie, bevorderen van solidariteit, respect voor diversiteit, pluralisme en onafhankelijkheid zijn haar belangrijkste waarden.

Onze visie voor de toekomst: onze activiteiten op alle niveaus in België verankeren, de positie van de Koning Boudewijnstichting op Europees vlak verder versterken en, op het internationale vlak, het referentiepunt worden voor grensoverschrijdende filantropie, in het bijzonder dank zij ons ‘familie’: KBFUS en KBF Canada en ons recent partnerschap met de organisatie Give2Asia.

Haar programma’s momenteel zijn: sociale rechtvaardigheid & armoede, gezondheid, erfgoed en cultuur, maatschappelijk engagement, internationaal, onderwijs en ontwikkeling van talenten, Europa, klimaat, milieu en biodiversiteit.

https://www.kbs-frb.be/nl
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.