Les emplois à profit social
Pour une vie professionnelle chargée de sens
qui vous vont bien !
Huis Sint-Jozef - Alterjob
Huis Sint-Jozef
Huis Sint-Jozef is een woonzorgcentrum in Berchem met 77 woongelegenheden, 5 plaatsen kortverblijf en een dagcentrum. Het is een omgeving waar zorgverlening hand in hand gaat met een fijne woonomgeving en aandacht voor de levenskwaliteit van oudere personen.

Dit is dan ook de kern van de opdracht: levenskwaliteit en levensplezier bezorgen aan oudere mensen die zich om diverse redenen niet meer kunnen handhaven in hun thuissituatie. Om dit waar te maken, wordt er zoveel mogelijk ingegaan op de vragen van bewoners en hun familie. Alle aspecten die de bewoners gelukkig maken en hen een warm thuisgevoel geven, zijn voor ons woonzorgcentrum van groot belang. Ook als het levenseinde nadert. Via een doorgedreven palliatieve zorg blijven de medewerkers de oudere en zijn/haar familie nabij en omringen hen met deskundige maar warme zorg.

https://www.hsj-berchem.be/