Alterjob, les emplois chargés de sens
associations - fondations - administrations - institutions coopératives - économie sociale, bio ou circulaire
qui vous vont bien !
Liever Thuis LM - Alterjob
Liever Thuis LM
Wie zijn wij?

De vzw Liever Thuis LM is één van de zes erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen.

Wat doen wij?

De vzw Liever Thuis LM, ingebed in de liberale mutualiteit, heeft als doel mantelzorgers en zorggebruikers te informeren en hun belangen te behartigen. Dat doet de vereniging o.a. door:

• het uitgeven van een driemaandelijks ledenblad;
• het uitgeven van brochures over (mantel)zorggerelateerde onderwerpen: premies en tegemoetkomingen, dementie, verpleegkundige handelingen voor mantelzorgers, …;
• het publiceren van artikels op de website www.lieverthuislm.be;
• het organiseren van vormingen en webinars voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden;
• het vertegenwoordigen van de mantelzorgers in tal van overlegorganen op federaal, Vlaams en (inter)gemeentelijk niveau.

Waarom wij het (graag!) doen?

• Omdat mantelzorgers een essentiële rol spelen in onze samenleving. Zonder hun waardevolle inzet zou ons gezondheidssysteem immers onbetaalbaar worden.
• Omdat mantelzorgers en zorgbehoevende personen nood hebben aan duidelijke en volledige informatie.
• Omdat de stem van de mantelzorgers en zorgbehoevende personen blijvend moet gehoord worden in het zorglandschap en op politiek niveau.
Votre recherche n'a pas donné de résultat.