De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Bruss'Help - Alterjob
Bruss'Help
Studie- en analysecentrum, coördinatie en doorverwijzing voor actoren van nood- en inschakelingsvoorzieningen in de Brusselse thuislozenzorg

Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’help een regionaal centrum met als opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen van thuislozen te coördineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

Bruss’help is een nieuw organisme in volle ontwikkeling, rond drie functies : 

“Analyseren”: een observatiefunctie belast met dataverzameling, de uitvoering van kwantitatieve en kwalitatieve studies alsook van analyses en probleemoplossende evaluaties op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein.

“Coördineren”: een coördinerende functie om overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren te faciliteren en het ontwikkelen van operationele coördinaties rond specifieke interventies (nood en crisis, straat, preventie…).

“Doorverwijzen”: het doorverwijzen van thuislozen naar hulpdiensten, operatoren en organismen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

https://brusshelp.org/
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.