De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
MYRIA - Federaal Migratiecentrum - Alterjob
MYRIA - Federaal Migratiecentrum
Myria, of het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke tweetalige overheidsinstelling die drie wettelijke opdrachten vervult. Het is een kenniscentrum migraties, een mensenrechteninstelling die waakt over het respect voor de grondrechten van vreemdelingen en de onafhankelijk rapporteur mensenhandel voor België.

Myria promoot bij overheden en burgers een beleid gebaseerd op kennis van feiten en respect voor de mensenrechten. Myria voert die opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

https://www.myria.be/nl