De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Be Planet - Alterjob
Be Planet
Be Planet is een stichting die in 2015 opgericht werd door de Fédération Inter-Environnement Wallonie, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en BRAL. De stichting heeft als missie het ondersteunen van lokale projecten, gedragen door burgers en verenigingen, die bouwen aan de ecologische en solidaire transitie in België.

Om deze missie te realiseren slaat Be Planet bruggen tussen bedrijven, lokale overheden en concrete burgeracties op het terrein en werft ze fondsen via privé personen.

Een belangrijk project binnen de werking van Be Planet is de campagne Proximity (www.proximitybelgium.be) die tot doel heeft om in samenwerking met een stad een ecosysteem van lokale actoren te creëren die zich inzetten voor de transitie naar een duurzame samenleving door burgerprojecten te ondersteunen en dit volgens ieders middelen, mogelijkheden en wensen.

www.beplanet.be
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.