De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Smart - Compensation & Benefits Expert - Alterjob

Compensation & Benefits Expert (m/v/x)

Smart
Over Smart

Smart is een coöperatie en onderneming die gedeeld wordt door duizenden personen. Ze kunnen er hun beroep uitoefenen in diverse domeinen en daarbij gebruikmaken van tools en diensten die door het collectief worden gefinancierd: beheer van aangiften (facturatie, boekhouding, btw), persoonlijke begeleiding, juridische bijstand, opleidingen en toegang tot coworkingruimtes. Dankzij Smart is het mogelijk om als werknemer een beroep te doen op de sociale zekerheid en toch in alle vrijheid te ondernemen. Smart begeleidt jaarlijks 20.000 personen in 9 kantoren verspreid over België.

—————

Smart ijvert voor meer diversiteit en moedigt iedereen met de vereiste competenties aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensovertuiging, handicap ... Laat het ons gerust weten als er een specifieke accommodatie nodig is, zowel tijdens de selectieprocedure als daarna.

Een gedetailleerde presentatie van Smart vind je hier:

https://smartbe.be/nl/wie-zijn-wij
Deel 1 - Beschrijving van de functie
Deze functie valt onder de directie human resources (DRH) en meer bepaald de afdeling sociale verplichtingen werkgever.

De compensation & benefits expert bepaalt welke punten verbeterd moeten worden voor een optimalere dienstverlening aan de werknemers van Smart.   

Bovendien staat hij of zij garant voor alle aspecten in verband met de loonsystemen die Smart gebruikt voor alle werknemers (zowel voor de VTE met tijdelijke contracten als voor de VTE met een contract van onbepaalde duur). 

Binnen de afdeling sociale verplichtingen werkgever biedt hij of zij ook operationele ondersteuning aan de loonbeheerders. 

Voor alle werknemers van Smart  :

- Bijdrage aan de evolutie en toepassing van het loonbeleid en van de sociale voordelen, rekening houdend met de waarden van de onderneming en de tendensen in de sector (sociale en solidaire economie)  
- Analyse en evaluatie van de lonen: een vinger aan de pols houden op het vlak van loontendensen, de globale bezoldiging van de onderneming evalueren en aanbevelingen doen voor aanpassingen om competitief te blijven op de arbeidsmarkt.  
- Beheer van alle sociale voordelen: toezicht houden op de uitwerking, de invoer en het beheer van de programma's voor sociale voordelen, de betaalde vakantiedagen en andere voordelen, mits naleving van de wetgeving.  
- Communicatie en sensibilisering: op een transparante, efficiënte manier communiceren over je werk.   
- Projectbeheer: leiden van projecten, zoals de invoering van nieuwe programma's, herziening van bestaand beleid, gebruik van technologische oplossingen voor een makkelijker beheer.  
- Naleving van wettelijke voorschriften: volgen van de veranderingen op het vlak van wetgeving inzake bezoldiging en sociale voordelen om ze te kunnen naleven.  
- Analyse van gegevens: gebruiken van analysetools om diverse types rapporten die nuttig zijn voor de DRH te kunnen uitvoeren en interpreteren.   
- Interne samenwerking: nauw samenwerken met de collega's van de afdeling loopbaanbegeleiding om ervoor te zorgen dat de loon- en voordelenprogramma's afgestemd zijn op de organisatorische doelstellingen.
Werkgever
Smart
Plaats tewerkstelling
Sint-Gillis
Contract
COD 100%
Profiel
Ruime ervaring (minstens 5 jaar) in een gelijkaardige functie
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: