De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Rainbowhouse - Alterjob
Rainbowhouse
De Rainbowhouse Brussel is de thuisbasis van verschillende Frans- en Nederlandstalige LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex) verenigingen in de Brusselse Gewest. Het is een plaats waar LGBTQI+mensen en hun vrienden informatie kunnen krijgen, een warm onthaal krijgen of elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Het RainbowHouse is ook een café dat voor iedereen toegankelijk is, een ontmoetingsruimte, een informatiepunt en een receptie waar men in geval van nood terecht kan voor juridische, sociale, psychologische of medische hulp. Het RainbowHouse draagt bij tot de zichtbaarheid van LGBTQI+mensen door culturele activiteiten te organiseren en steunt verenigingen/collectieven in hun behoeften en eisen via politieke pleitbezorging.

InQlusion is een vereniging die gespecialiseerd is in LGBTQI+kwesties in de context van interculturaliteit, asiel en migratie. De vereniging is erkend in het Education Permanente en zet zich in voor de emancipatie en de behoeften van de verschillende betrokken bevolkingsgroepen. 

Inqlusion is ook de opleidings- en onderzoekstak van de organisatie RainbowHouse Brussel en voert de meeste educatieve opdrachten uit in verband met de behoeften van verschillende doelgroepen rond LGBTQI+ kwesties.

http://rainbowhouse.be
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.