Les emplois à profit social
Pour une vie professionnelle chargée de sens
qui vous vont bien !
Nature - Alterjob.be
Nature
NATURE is een kansen-organisatie. Wat ons drijft is het scheppen van mogelijkheden voor jongeren om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Om doorheen adventure education beklijvende ervaringen mee te maken en hun blikveld te verruimen. We richten ons expliciet, maar niet exclusief, tot kansenjongeren. Met onze buiten-gewone, waarderende aanpak willen we voor en met jongeren het verschil maken. In specifieke projecten rond suïcidepreventie of voor kinderen die in psychiatrische instellingen verblijven, zoeken we doelbewust herstelgerichte therapeutische effecten op. Onze methodische expertise [ervaringsleren, groepsdynamica,...] delen we zowel in kort- als langlopende opleidingen. Jeugd- en welzijnswerkers vinden tevens een uitgebreid technisch kadervormings-aanbod terug.

https://www.nature.be
Ooops... votre recherche n'a pas donné de résultat :-(