Les emplois à profit social
Pour une vie professionnelle chargée de sens
qui vous vont bien !
Brede school Molenbeek - Alterjob
Brede school Molenbeek
Brede School Molenbeek (BroM) is een netwerk van scholen en partners (organisaties, ouders,  vrijwilligers, …) uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) die  samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te versterken. De partners  zetten elk op hun eigen manier in op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en engageren zich  binnen de Brede School vanuit hun expertise en mogelijkheden. BroM fungeert als een schakel  tussen de verschillende partners en stimuleert ontmoeting, uitwisseling en samenwerking.
Ooops... votre recherche n'a pas donné de résultat :-(