De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Straatverplegers - Alterjob
Straatverplegers
Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat het mogelijk is een eind te maken aan de dakloosheid in Brussel en Luik. De organisatie draagt hieraan bij door de, in termen van gezondheid, meest kwetsbare dakloze mensen uit de straat te halen en door verenigingen en het publiek te mobiliseren om duurzame oplossingen voor de problematiek van dakloosheid te vinden.

Straatverplegers zoekt versterking voor haar team communicatie & fondsenwerving om de impact en de coherentie te verzekeren van de boodschappen die ze via allerlei kanalen uitstuurt (sociale media, website, pers, campagnes, evenementen …) om het publiek te informeren, sensibiliseren en om financiële steun te vragen.

http://infirmiersderue.org/nl