De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Brulocalis - Alterjob
Brulocalis
BRULOCALIS is de vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft als voornaamste opdracht het ondersteunen van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun publieke dienstverlening.

Via haar activiteiten promoot en verspreidt Brulocalis pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect. Brulocalis staat borg voor de democratie door op te komen voor de lokale besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers en moedigt de participatie van de belanghebbenden in het besluitvormingsproces aan. 

De Federatie van Brusselse OCMW's is een naaste partner binnen Brulocalis. Ze verdedigt de belangen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van de 19 Brusselse gemeenten. Ze voert verschillende transversale opdrachten uit ter ondersteuning van haar leden. Ze geeft hen advies en fungeert als doorgeefluik van hun bezorgdheden bij de gewestelijke en federale regeringen en aanverwante instanties. De besluitvormingsorganen bestaan hoofdzakelijk uit de voorzitters van de OCMW's. De vacante functies hebben betrekking op de initiatieven van de Federatie en de Brusselse OCMW’s rond de strijd tegen energiearmoede in al haar vormen, een strijd die in samenwerking met de federale overheid, het Brusselse Gewest, leveranciers en openbare of privé-instellingen gevoerd wordt.

Meer informatie over onze vereniging vind je op www.brulocalis.brussels
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.