De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Dokters van de Wereld - Alterjob
Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld, opgericht in 1996 met hoofdkantoor in Brussel, is een internationale NGO voor medische ontwikkeling. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen in België, de Balkan en Afrika. Wij streven naar een universele dekking van de gezondheidszorg, waarbij iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, zonder barrières (financieel, cultureel, geografisch, enz.).

Al onze projecten en dagelijkse acties worden uitgevoerd in overeenstemming met onze institutionele waarden (Sociale Rechtvaardigheid, Empowerment, Zelfstandigheid, Engagement en Evenwicht) en hebben betrekking op mensen in de marge van de samenleving (daklozen, migranten zonder papieren, druggebruikers, sekswerkers, enz.); kinderen in kwetsbare situaties; vrouwen (begeleid in hun strijd voor gelijkheid of tegen seksueel geweld); migranten of ontheemden en slachtoffers van crises of conflicten.

Onze missie is gebaseerd op 3 pijlers:

Verzorgen:  we willen een reële toegang tot zorg voor de bevolking.
Veranderen: we willen niet alleen helpen, we willen op lange termijn een verschil maken.
Getuigen: dankzij onze ervaring en aanwezigheid op het terrein dagen wij de (lokale, regionale en (inter)nationale) autoriteiten uit met feiten, cijfers en realiteiten.

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationaal netwerk van 16 organisaties over de hele wereld, verenigd door een gemeenschappelijk handvest: zorgen, getuigen en veranderen. Dokters van de Wereld is ook actief lid van verschillende netwerken, waaronder Consortium 12-12.

In België staat Dokters van de Wereld/Médecins du Monde aan de zijde van allen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg. Zij zijn over het algemeen kwetsbaarder en worden door de maatschappij verstoten, en het is onze missie ervoor te vechten dat zij toegang krijgen tot zorg. Het kan gaan om mensen met administratieve of financiële problemen, daklozen, migranten zonder papieren, drugsverslaafden, mensen op doorreis, sekswerkers, enz.

Wij werken aan specifieke thema's zoals seksuele en reproductieve gezondheid, gender gerelateerd geweld en het "One Health"-beginsel.

De NGO telt 110 personeelsleden in België en 30 in het buitenland, alsmede ongeveer 300 nationale contracten voor internationale programma's en 500 vrijwilligers. De geraamde begroting voor 2021 bedraagt 34 miljoen euro.

https://medecinsdumonde.be/
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.