De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Caritas International - Integratiecoach - Alterjob
Caritas International
CAW BRABANTIA, antenne sociale dienst van Caritas International, is een eerstelijnsdienst die mensen in precaire situaties een eerste onthaal, een individuele situatieanalyse, begeleiding en zo nodig doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten biedt.
www.caritas-int.be
Deel 1 - Beschrijving van de functie
Om het team Integratie binnen ons departement Asiel & Migratie - Sociale programma's te versterken en in samenwerking met Caritas International, zoeken we een (m/v/x): Integratiecoach.
JOUW OPDRACHT
Ondersteunen van hervestigde personen op de vlucht en van de onthaalgroepen samengesteld uit vrijwilligers die zich inschrijven in Community Sponsorship. Deze onthaalgroepen bieden een woning en omkadering aan de hervestigde personen.
JOUW BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN
● Ondersteunen en opvolgen van vrijwillige onthaalgroepen en hervestigde personen:
   o Organiseren van overleg- en informatiemomenten per onthaalgroep, in samenwerking met de pedagogisch medewerk-st-er;
   o Verzekeren van de permanentie (telefonisch en e-mail) van de helpdesk voor onthaalgroepen;
   o In samenwerking met de interculturele medewerk-st-ers huis- en monitoringbezoeken plannen en uitvoeren bij onthaalgroepen en hervestigde personen (families);
   o Indien nodig eerstelijnsondersteuning bieden aan de hervestigde personen, en dit in samenwerking met een interculturele medewerk-st-er;
● Ontwikkelen en updaten van informatiefiches over bepaalde relevante integratiethema's;
● Deelnemen aan interne en externe bijeenkomsten over de integratiethema's;
● Deelnemen en bijdragen aan de activiteiten binnen relevante Europese integratieprojecten;
● Organiseren en geven van infosessies en/of vormingen voor externen over Community Sponsorship;
● De uitgaven opvolgen en opstellen van rapporten over activiteiten binnen Community Sponsorship;
● Teamvergaderingen en andere activiteiten mee vorm geven om kwalitatieve samenwerking van het team te verzekeren;
● Samenwerken met collega's in andere werkingen, bv. op vlak van individuele begeleiding erkende vluchtelingen, communicatie, beleidsbeïnvloeding ...
Werkgever
Caritas International
Plaats tewerkstelling
Sint-Joost-ten-Node
Contract
COD 100%
Profiel
Diploma in sociaal werk
Uiterste sollicitatiedatum
30/06/2024
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: