De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
IRIS Ziekenhuizen Zuid - Projectleider Engineering & Werken - Directie Infrastructuur - Alterjob

Projectleider Engineering & Werken - Directie Infrastructuur (m/v/x)

IRIS Ziekenhuizen Zuid
De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) is een ziekenhuisinstelling die deel uitmaakt van netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS. De 4 campussen zijn gelegen in het zuiden van Brussel (Molière Longchamp te Vorst, Etterbeek-Elsene te Elsene, Joseph Bracops te Anderlecht, en Etterbeek-Baron Lambert te Etterbeek). IZZ telt 610 bedden en stelt 2000 personen te werk, waarvan de meerderheid verplegend personeel en meer dan 200 dokters, die dagelijks instaan voor een multidisciplinaire tenlasteneming van de patiënt. De resoluut neutrale aanpak is gericht op het respect voor de persoon als individu en houdt rekening met de familie en de entourage. Alle medische specialiteiten zijn binnen IZZ vertegenwoordigd.

http://www.his-izz.be/
Beschrijving van de functie
De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken, Voor de Directie Infrastructuur, Een Projectleider Engineering & Werken (m/v/x) Onder voltijds contract voor onbepaalde duur

In het kader van talrijke renovatie- en ontwikkelingsprojecten voor hun vastgoedpatrimonium, wensen de Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) hun projectteam in de Directie Infrastructuur te versterken.

U bent architect of ingenieur-architect en u zoekt een afwisselende en boeiende job? U zoekt een zinvolle functie? Renovatieprojecten voor verpleegeenheden of operatiekwartieren, verbouwing van consultatieburelen of medisch-technische lokalen, het ziekenhuismilieu wemelt van de technische, architecturale en milieu-uitdagingen.

Vervoeg ons team van projectleiders die dagelijks toezien op de verbetering van het welzijn van de gebruikers van onze ziekenhuisinfrastructuur. U neemt deel aan de verwezenlijking van bouw- en renovatieprojecten in onze ziekenhuizen teneinde de instelling van een optimale infrastructuur te voorzien en de veiligheid en het comfort van de patiënten, het personeel en de bezoekers te verzekeren. U wordt verwelkomd in een team waar gemoedelijkheid en wederzijdse hulp troef zijn.

In het kader van uw functie dient u zich op de 4 campussen te verplaatsen.

UW FUNCTIE

Als Projectleider in IZZ bent u verantwoordelijk voor de bouw- en/of renovatieprojecten van het patrimonium die u worden toevertrouwd.

U staat onder de verantwoordelijkheid van het Diensthoofd Engineering & Werken en uw takenpakket omvat:

● Het Diensthoofd Engineering & Werken begeleiden in het opmaken en realiseren van zijn investeringsprogramma;
● Deelnemen aan de opmaak van de jaar- en meerjarenbegrotingen en begrotingsprognoses;
● De te plannen renovatiewerkzaamheden in bestaande gebouwen adviseren en begeleiden;
● De aan de renovatieprojecten of de ontwikkeling van het ziekenhuis verbonden technische en infrastructurele behoeften evalueren;
● De voorstudies in het kader van het investeringsprogramma uitvoeren (ruimtelijke haalbaarheidsstudies, technische studies, financiële ramingen, enz.);
● De procedures in het kader van de overheidsopdrachten van diensten en werken voorbereiden en lanceren, vooral in het kader van de renovatie van bestaande gebouwen (lastenboeken opstellen voor opdrachten voor studies en werken, meetstaten opmaken, de opdracht lanceren, offertes analyseren, enz.);
● De verwezenlijking van de projecten van A tot Z beheren, vanaf het bepalen van de behoeften en de eerste financiële raming tot aan de eindafwerking;
● De opvolging van de studies en van de werven verzekeren. Deelnemen aan studie-/werkplaatsvergaderingen, de uitvoering op het terrein controleren, de voorlopige/definitieve opleveringen beheren, de planningen en kosten van de werken controleren, documenten checken (technische fiches, enz.) en zorgen voor de interne communicatie;
● De technische teams (auteurs van architecturale projecten, stabiliteit, speciale technieken, EPB, enz.) en/of ondernemingen die worden ingeschakeld voor de uitvoering van deze projecten (ruwbouw, afwerking, HVAC, elektriciteit, verwarming, uitrusting, enz.) coördineren en controleren;
● Alle aan het projectbeheer verbonden administratieve en financiële aspecten beheren;
● Verslag uitbrengen over de vorderingsstaat van de technische projecten bij uw meerdere of bij het directiecomité;
● Toezien op de opmaak en het respect van de investeringsbegrotingen en de planningen;
● Deelnemen aan de oproepbare wacht in de Directie Infrastructuur.
Vereist profiel
Uw opleiding:

● Master ingenieur-architect of architect en 2 jaar stage (attest van de Orde van Architecten voorleggen).

Uw ervaring en kennis:

● Minstens 5 jaar bewezen ervaring in een gelijkaardige functie (projectbeheer).
● Ruime ervaring op het vlak van teamcoördinatie en coördinatie van meerdere actoren.
● Zeer goede kennis van de technische domeinen van de bouw en in staat de opvolging van de bouwwerven te verzekeren.
● Ruime ervaring op het vlak van de overheidsopdrachten en kennis van de regels die in deze materie van toepassing zijn.
● Idealiter beroepservaring in het ziekenhuismilieu.
● Goede kennis van de informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint).
● Goede kennis van het programma AUTOCAD en REVIT. - Kennis van de verschillende CAD-programma's is een troef.
● Kennis van het Nederlands.

Uw competenties:

● U heeft een uitgesproken zin voor verantwoordelijkheid.
● U beschikt over een stevige groepsgeest en zin voor samenwerking.
● Uw zin voor analyse en synthese werden bewezen.
● U bent bekwaam om verschillende projecten tegelijk te leiden.
● U heeft een scherpe zin voor organisatie.
● U kan anticiperen en bent reactief.
● U bent stipt en respecteert de deadlines.
● U bent stressbestendig.
● U handelt klantgericht en streeft naar resultaat.
● U heeft een uitgesproken zin voor communicatie en legt vlot contacten binnen een organisatie.
Contractuele voorwaarden
WIJ BIEDEN

● Een voltijds contract (38u week) voor onbepaalde duur.
● Een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:
    · voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk,
    · maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro,
    · tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer: 100% MIVB en 80% NMBS, TEC en DE LIJN, en fietsvergoeding (0,24 cent/km),
    · een telefoonabonnement met dataforfait,
    · een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12),
    · 24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen.
● Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving.
● Een aangename werksfeer.
Werkgever
IRIS Ziekenhuizen Zuid
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 100%
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
05/09/2022
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen:


Printbare versie