De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
IRIS Ziekenhuizen Zuid - Preventieadviseur Psychosociale Risico's - IDPBW - Etterbeek-Baron Lambert - Alterjob

Preventieadviseur Psychosociale Risico's - IDPBW - Etterbeek-Baron Lambert (m/v/x)

IRIS Ziekenhuizen Zuid
De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) is een ziekenhuisinstelling die deel uitmaakt van netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS. De 4 campussen zijn gelegen in het zuiden van Brussel (Molière Longchamp te Vorst, Etterbeek-Elsene te Elsene, Joseph Bracops te Anderlecht, en Etterbeek-Baron Lambert te Etterbeek). IZZ telt 610 bedden en stelt 2000 personen te werk, waarvan de meerderheid verplegend personeel en meer dan 200 dokters, die dagelijks instaan voor een multidisciplinaire tenlasteneming van de patiënt. De resoluut neutrale aanpak is gericht op het respect voor de persoon als individu en houdt rekening met de familie en de entourage. Alle medische specialiteiten zijn binnen IZZ vertegenwoordigd.

http://www.his-izz.be/
Beschrijving van de functie
De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken, Voor de IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) op de campus Etterbeek-Baron Lambert gevestigd in Etterbeek een Preventieadviseur Psychosociale Risico's (m/v/x) Onder deeltijds contract (80%) voor onbepaalde duur

UW FUNCTIE

Als Preventieadviseur Psychosociale Risico's helpt u de instelling, haar directie en haar medewerkers in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het psychosociale welzijn tijdens de uitvoering van het werk en draagt u bij tot de invoering van een psychosociaal welzijnsbeleid binnen de instelling.

U staat onder de verantwoordelijkheid van de Preventieadviseur belast met de leiding van de IDPBW en uw takenpakket omvat:

● Actief deelnemen aan de analyse van de risico's en van de incidenten verbonden aan psychosociale aspecten gericht op het nemen van de gepaste preventiemaatregelen.
● Actieplannen opstellen in overleg met uw hiërarchie op basis van de resultaten van de analyses.
● De aanvragen van de managers voor psychosociale tussenkomst behandelen.
● Rapporten opstellen in het kader van de evaluatie van het preventiebeleid van de psychosociale risico's in de instelling.
● U bent de interne referentiepersoon voor de Human resources voor wat de psychosociale risico's betreft.
● De vormingen van de personeelsleden in lijn met de psychosociale risico's en een opvolging op middellange termijn bij de managers verzekeren.
● Actief meewerken aan de concrete uitwerking van interne procedures voor het beheer van psychosociale risico's.
● Op regelmatige basis de vertrouwenspersonen alsmede de preventieadviseurs in het ziekenhuis raadplegen.
● Uw kennis op peil houden en op de hoogte blijven van de meest recente evoluties inzake psychosociaal welzijn.
Vereist profiel
Uw opleiding:

● Master (of Licentie) Humane wetenschappen
EN
● In het bezit van een aanvullende Master in het beheer van psychosociale risico's

Uw ervaring en kennis:

● Minstens 3 jaar praktijkervaring in het domein van de psychosociale aspecten van het werk.
● Goede algemene kennis van de wetgeving over het welzijn op het werk.
● Goede kennis op het vlak van IT (MS Office).
● Goede beheersing van de tweede landstaal.

Uw vaardigheden:

● U werkt autonoom en waardeert eveneens het werk binnen een team en u hebt gevoel voor samenwerking.
● U bent een persoon van het terrein met een groot aanpassingsvermogen en actieve luisterbereidheid.
● Uw zin voor analyse en synthese werden bewezen.
● U bent pedagogisch aangelegd en in staat om een complexe inhoud in mensentaal om te zetten.
● U bent bekwaam om vertrouwelijke informatie te verwerken.
● Door uw zin voor organisatie bent u in staat om uw tijd efficiënt te beheren.
● U aarzelt niet om initiatieven te nemen.
● U drukt zich duidelijk uit zowel mondeling als schriftelijk.
Contractuele voorwaarden
ONS AANBOD

● Een deeltijds contract (30.24u/week) voor onbepaalde duur.
● Een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:
    · voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk,
    · maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro,
    · tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer: 100% MIVB en 80% NMBS, TEC en DE LIJN, en fietsvergoeding (0,24 cent/km),
    · een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12),
    · 24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen.
● Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving.
● Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven.
Werkgever
IRIS Ziekenhuizen Zuid
Plaats tewerkstelling
Etterbeek
Contract
COD deeltijds
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
26/08/2022
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen:


Printbare versie