De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW van Sint-Gillis - Assistent·e in de psychologie - Alterjob
OCMW van Sint-Gillis
De werkzaamheden van het OCMW uiten zich voornamelijk in begeleiding op verschillende manieren :
- De sociale en professionele (her)integratie,
- Hulp inzake huisvesting, schuldbemiddeling, specifieke tegemoetkomingen zowel voor oudere personen als voor jongeren,...

Naargelang de individuele situatie van elk, kan de tussenkomst van het OCMW eventueel de vorm aannemen van een financiële hulp maar ook ander vormen van hulp worden toegepast (onmiddellijke tewerkstelling, advies inzake het beheer van facturen, socioprofessionele balans, sensibilisatie en adviezen inzake vermindering van het energieverbruik, culturele activiteiten,...).

Geïntegreerd in het alledaagse leven van Sint-Gillis, functionneert het OCMW in samenwerking met vele andere openbare diensten maar eveneens als partner in het verenigingennetwerk van Sint-Gilllis.De Sociale Coördinatie van het OCMW staat aan haar verschillende medespelers toe om hun praktijken uit te wisselen om de bevolking beter te kunnen dienen.
Beschrijving van de functie
OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST

Het departement jongerenpreventie van het OCMW ondersteunt de taken van de CEMO, Hulpdienst in Open Milieu (HOM).

Het is in de eerste plaats bestemd voor de kinderen, de adolescenten en de families gedomicilieerd in Sint-Gillis. Het verzekert:

● De individuele begeleiding en de preventieve hulp ten gunste van de kinderen en de jongeren in hun leefwereld en in hun relatie met het sociale milieu;
● De ontwikkeling van collectieve en communautaire projecten en laat het doelpubliek toe om deze te bereiken door de ontvangst, de solidariteit en de sociale mengeling te bevorderen;
● De partnerships en het werk in netwerk.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

De hoofdtaken:

● De individuele begeleiding van jongeren en/of de ouders waarborgen.
● Het op zich nemen van het invoeren van de veelvoudige opnames, het uitwerken van een bijzondere en geïndividualiseerde steun en de begunstigde persoon helpen bij zijn contacten met de verschillende diensten om de bijzondere en vooropgestelde doelstellingen voor elke begeleiding op te stellen.
● Samenwerken voor de uitwerking van de begeleiding, het klinisch denken, de analyses van de situaties van netwerk;
● Samenwerken voor de wijze van de pluridisciplinaire co-tussenkomst bij de families en van het netwerk;
● De begunstigden kunnen informeren inzake hun rechten in het algemeen en ze helpen alle nodige informatie te vinden;
● Een bekwaamheid en een bijzondere analyse aanbrengen in functie van zijn opleiding en zijn werkterrein, om het denkveld en de veronderstellingen uit te breiden om enerzijds de terugkerende problematieken en de afstemming van de dienst om hieraan te beantwoorden (door de ontwikkeling van het project) en anderzijds de individuele begeleidingen;
● De sociale steunaanvragen ten gunste van de minderjarigen bij het OCMW van Sint-Gillis beheren;
● De permanentie van de CEMO waarborgen;
● Deelnemen aan het Speciale Comité van de Hulp voor de Jeugd binnen het OCMW van Sint-Gillis (CSAJ);
● De hoofdontvangst van de personen binnen de dienst op zich nemen;
● De jongeren begeleiden bij het inrichten van culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten;
● De collectieve projecten en de communautaire acties vereist door de dienst ontwikkelen en oprichten.

De bijkomstige taken:

● Deelnemen en/of het organiseren van collectieve acties in partnerschip met andere diensten (organisaties van kampen, animaties op de publieke ruimte, enz...) ;
● Deelnemen aan werkgroepen in verband met de professionele praktijk van de CEMO en vereist door de dienst.

Bijzonderheden van het werk:

● Permanent nadenken over de noden van het ‘jonge' publiek;
● Deelname aan vergaderingen van coördinatie met de sector jongerenhulp en het plaatselijk associatief milieu;
● Initiatie van concrete communautaire en collectieve projecten op basis van een behoefteanalyse van het publiek en de vaststellingen op het terrein;
● Het concreet ontwikkelen en begeleiden van de oprichting van de projecten in uitvoering;
● Het behouden en ontwikkelen van de partnerships met het plaatselijk associatief netwerk.
Vereist profiel
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma's worden in aanmerking genomen, met name :

● Diploma van assistent in de psychologie;
● Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal ;
● Ervaring in een OCMW is een pluspunt.

Kennis (theoretisch, reglementaire...) :

● Respect voor het beroepsgeheim en de deontologische gedragscode van de Hulp voor de Jeugd en de sociale tussenkomende deelnemers van het OCMW van Sint-Gillis
● Samenwerking voor verschillende acties in de dienst: individueel, collectief en communautair
● Deelname aan verschillende teamvergaderingen
● Een informatieve rol bij het publiek inzake het algemeen functioneren van het OCMW op zich kunnen nemen;
● Kennisnemen van het algemene pedagogische project en de verschillende acties in het bijzonder;
● Deelnemen aan verschillende zinvolle vormingen in het belang van het publiek;
● Bereid zijn om 's avonds en tijdens het weekend te werken in functie van de dienstnoodwendigheden;
● Bereid zijn om te werken met een kwetsbaar en dikwijls onzeker publiek;
● Open staan voor de multicultuur.

Praktische/ technische vaardigheden (informatisch, procedures...) :

● Zelfstandig zijn bij de bijzondere opdrachten en bereid zijn om bij te dragen aan het uitbreiden en evolueren van de functie;
● Capaciteit voor analyse, samenvatting en opstellen;
● Basiskennis van informatica (Word, Excel, Outlook, Internet)
● Kennis van het nederlands.
● Over belangrijke luister-, onthaal- en empathische vaardigheden beschikken
● Bereid zijn om in teamverband te werken, informatie uit te wisselen en te delen;
● Kennis over het functioneren van het OCMW en de sector Hulp voor de Jeugd is een pluspunt.
Contractuele voorwaarden
● 2 te bevorderen posten: een deeltijdse CDR van 7 maanden en een voltijdse CDD tot 31 juli 2023, hernieuwbaar in COD ;
● Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
● 24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
● Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
● IZZ-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (IZZ) en bepaalde winkels ;
● Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;
Werkgever
OCMW van Sint-Gillis
Plaats tewerkstelling
Sint-Gillis
Contract
Vervangingscontract deeltijds en CBD Voltijds
Profiel
Diploma van assistent in de psychologie
Uiterste sollicitatiedatum
10/08/2022
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen:


Printbare versie