De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW Ukkel - Administratief secretaris / Assistent voor de juridische dienst - Alterjob

Administratief secretaris / Assistent voor de juridische dienst (m/v/x)

OCMW Ukkel
Beschrijving van de functie
Het OCMW van Ukkel Zoekt:

EEN ADMINISTRATIEF SECRETARIS OF ASSISTENT (m/v) voor de juridische dienst- VOLTIJDS CONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR VAN ÉÉN JAAR, eventueel verlengbaar.

Afsluiting: 10/07/2022

Opdracht :

Volledig Werktekening op aanvraag aan de Personeel dienst (02/370.75.83 - Sarah Wybauw of 02/370.76.26 - Sabrina Chrispeels)

De juridisch assistent is een administratief deskundige en dossierbeheerder.
Hij/zij voert administratieve en juridische taken uit binnen de Juridische Dienst. Hij/zij moet zich regelmatig naar andere diensten en extern verplaatsen.

Hij/zij analyseert dossiers, beheert repertoria en stelt samenvattingen op. Hij/zij formuleert voorstellen of bereidt ontwerpen van besluiten voor en maakt de genomen besluiten bekend.Hij/zij staat de juristen van de Juridische Dienst bij en werkt in een team van vier personen.
Hij/zij waakt over de evolutie van het OCMW in volledige overeenstemming met het recht en over de coherentie van het werk van het team in samenwerking met andere OCMW-diensten.

Hij/zij zoekt wetten en toelichtingen op die van toepassing zijn op specifieke gevallen. Hij/zij bestudeert de regelgeving die van kracht is (wetgeving, reglementen en richtlijnen) en volgt de wijzigingen op de voet. Hij/zij volgt de interessante evoluties in de rechtspraak om geschikte en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven.

Hij/zij zoekt de relevante rechtspraak en doctrine op via onder meer juridische databanken en andere beschikbare informatie en daarbij waakt hij/zij erover om de positie van het OCMW te ondersteunen.
Hij/zij schrijft juridisch gemotiveerde antwoorden op vragen die andere diensten stellen.

Voornaamste taken:

● Instaan voor het secretariaat van de Juridische Dienst;
● Juridische bijstand bieden aan de juristen van de dienst met inbegrip van bepaalde administratieve taken;
● Instaan voor het dossierbeheer i.v.m. de huurwaarborgen;
● De dossiers bestuderen, ze onderzoeken en oplossingen voorstellen;
● Adviezen en raad geven over juridische vragen;
● De verschillende diensten van het OCMW juridische en administratieve bijstand verlenen:
● Voorbereiden, onderzoeken en opvolgen van dossiers inzake betwisting van bevoegdheid:
● Voorbereiden, onderzoeken en opvolgen van dossiers i.v.m. onderhoudsplichtigen, voorlopige bewindvoerders, enz.;
● Voorbereiden, onderzoeken en opvolgen van dossiers op vlak van beroepsherinschakeling;
● Voorbereiden, onderzoeken en opvolgen van dossiers waarover een geschil is bij de Arbeidsrechtbank, het Arbeidshof of de burgerlijke rechtbanken;
● Uitwerken van contracten en overeenkomsten;
● Opstellen van verslagen, beraadslagingen, brieven, aantekeningen, enz.;
● Administratief werk, opzoekingen, documentatie;
● Diverse juridische en administratieve briefwisseling;
● Opvolgen van de wetgeving;
● Opstellen van verslagen van de vergaderingen.
Vereist profiel
Vereist diploma:

● Niveau B: Diploma hoger onderwijs van het korte type: bachelor in de rechten.
● Niveau C: Diploma van het hoger secundair onderwijs

Vereiste vaardigheden : ;

● Grondige kennis van sociaal, publiek en burgerlijk recht;
● Communicatie- en contactvaardig;
● Zin voor organisatie;
● Zin voor synthese en analyse;
● Goede redactionele vaardigheden;
● Bewezen aanpassingsvermogen;
● Luistervaardig;
● Teamgeest;
● Een goede beheersing van de volgende Microsoft Office-programma's: Outlook, Word en Excel.
● Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede taal (Selor Art. 8 - 10).

Daarnaast bezit een juridisch assistent bij het OCMW van Ukkel de volgende eigenschapen:

● Dienstgericht;
● Kritische ingesteldheid;
● Verantwoordelijkheidszin;
● Nauwgezet;
● Reactief;
● Nauwkeurig en onpartijdig in zijn oordeel en evaluaties;
● Zeer georganiseerd;
● In staat om zich aan situaties en gesprekspartners in een multiculturele omgeving aan te passen;
Contractuele voorwaarden
Wij bieden:

● Een voltijdscontract voor bepaalde duur van één jaar, eventueel verlengbaar ;
● Een verrijkende en gevarieerse werkervaring;
● Dynamische en solidaire collega's;
● Gemotiveerde dienstverantwoordelijken die ondersteuning bieden en voor je klaar staan;
● Extralegale voordelen (maaltidcheques, gratis MIVB abonnement, tussenkomst tot 80% voor SNCB, flexibele werkuren,enz;
● Een gevaloriseerde anciënniteit;
● Een zeer vlotte toegangkelijkheid (SNCB, MIVB, De Lijn)
● De mogelijkheid om vormingen en supervisies te volgen
Werkgever
OCMW Ukkel
Plaats tewerkstelling
Ukkel
Contract
CBD 100%
Profiel
Getuigschrift hoger middelbaar onderwijs Bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen:


Printbare versie