ClickCease
De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW Sint-Jans-Molenbeek - Zorgkundingen - Alterjob
OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeeschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende og curatieve doch ook preventie hulp.
Deze diesntverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.
Beschrijving van de functie
●  instaan voor de persoonlijke hygiëne van elke bewoner, verzekeren van de hoteldiensten binnen de dienst;
●  toezien op de correcte en voldoende absorptie van voeding en vloeistoffen door de bewoners (behalve bij verslikken);
●  de mondelinge of schriftelijke overdracht van informatie verzekeren in het dag/nachtregister en het zorgdossier (te ondertekenen);
●  de documenten voor de opvolging vervolledigen en ondertekenen (voeding en hydratatie, zouten...) evenals het register van vallen;
●  de prestaties dagelijks in het zorgregister noteren;
●  algemeen beheer van incontinentie;
●  beheer van leveringen voor de hygiëne en de hoteldiensten;
●  in samenwerking met de logistieke ondersteuning een optimaal onderhoud van het materiaal verzekeren;
●  de oproepen van bewoners beantwoorden en indien nodig hun noden rapporteren aan het verpleegkundig personeel;
●  de activiteiten uitvoeren die bij het KB van 12 januari 2006 zijn gedelegeerd aan de zorgkundigen onder het toezicht van een verantwoordelijk verpleegkundige;
●  een vertrouwensband creëren met de bewoners en sociale contacten en uitwisselingen bevorderen.
Vereist profiel
● in het bezit zijn van een diploma en een visum van zorgkundige;
● bij voorkeur en goede kennis van Frans en Nederlands hebben;
● ervaring hebben met ouderen die dement zijn;
● flexibel zijn, in team werken, duidelijk communiceren en resultaatgericht werken.
Contractuele voorwaarden
● Verschillende soorten contracten (CDR, CDD),
● dekking van vervolgopleidingen,
● gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer,
● maaltijdcheques,
● terugbetaling van de kosten van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en/of een fietspremie,
● erkenning van ervaring (alle anciënniteit in de overheidssector en maximaal 6 jaar in de particuliere sector) en de mogelijkheid om een tweetaligheidspremie toe te kennen op vertoon van de vereiste taalcertificaten.
Werkgever
OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Plaats tewerkstelling
Sint-Jans-Molenbeek
Contract
Vervangingscontract CBD Aanwervingsreserve
Profiel
Diploma en een visum van zorgkundige
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.