De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
IRIS Ziekenhuizen Zuid - IT Support & Service Desk Coördinator - Alterjob

IT Support & Service Desk Coördinator (m/v/x)

IRIS Ziekenhuizen Zuid
De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) is een ziekenhuisinstelling die deel uitmaakt van netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS. De 4 campussen zijn gelegen in het zuiden van Brussel (Molière Longchamp te Vorst, Etterbeek-Elsene te Elsene, Joseph Bracops te Anderlecht, en Etterbeek-Baron Lambert te Etterbeek). IZZ telt 610 bedden en stelt 2000 personen te werk, waarvan de meerderheid verplegend personeel en meer dan 200 dokters, die dagelijks instaan voor een multidisciplinaire tenlasteneming van de patiënt. De resoluut neutrale aanpak is gericht op het respect voor de persoon als individu en houdt rekening met de familie en de entourage. Alle medische specialiteiten zijn binnen IZZ vertegenwoordigd.

http://www.his-izz.be/
Beschrijving van de functie
UW FUNCTIE

In het kader van de voortdurende evolutie van het informatiesysteem van het ziekenhuis bent u verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatieve diensten en ondersteuning aan de gebruikers van de instelling en voor het coördineren van de beschikbare IT-middelen om te voldoen aan de behoeften van de medewerkers in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de instelling.

U staat onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de Informatiesystemen en uw takenpakket omvat:

- Actief deelnemen aan projecten voor continue verbetering van de kwaliteit en van de patiëntveiligheid en de daaraan verbonden procedures naleven;
- Diverse vergaderingen organiseren, leiden en bijwonen;
- De transversaliteit van elk voor de 4 campussen van het ziekenhuis potentieel gemeenschappelijk project bevorderen en optimaliseren;
- Deelnemen aan de structurering van het departement voor het beheer van incidenten, het beheer van planbare aanvragen en het projectbeheer teneinde de verschillende niveaus van taken in het departement beter te plannen;
- De ondersteuning en servicedesk, de strategie van dienstbeheer ontwikkelen en implementeren;
- De teamgeest en samenwerking binnen het team, maar ook met andere diensten van de IT-afdeling en, bij uitbreiding, de instelling ondersteunen;
- Een eerste- en tweedelijnscatalogus opstellen;
- Een beheerssysteem op punt zetten:
    ● voor aanvragen aan de IT-dienst;
    ● voor inventarissen en een CMDB (Configuration Management Database);
- Eerste- en tweedelijnsondersteuning organiseren;
- Het proces voor incidentenbeheer, wijzigingsbeheer en probleembeheer te beschrijven, uitvoeren en verzekeren;
- Een kennisdatabank met een beschrijving van incidenten en de oplossing ervan organiseren en onderhouden;
- De medewerkers van het team vormen voor de beheersprincipes van de ITIL-diensten;
- Het management bijstaan bij het tot stand brengen van een IT-servicemanagementcultuur binnen de afdeling en de instelling;
- Deelnemen aan de ondersteuning en aan de service desk indien nodig;
- Deelnemen aan de wachtbeurten;
- Het teambeheer verzekeren:
    ● Het team van IT-technici beheren, leiden en motiveren;
    ● Het werk van de dienst organiseren en deelnemen aan de evaluaties van de rechtstreekse medewerkers;
    ● Deelnemen aan de aanwervingen in het team;
    ● De planning van het team bijhouden (verlof, telewerk, afwezigheden,...);
    ● De nodige afwegingen maken wat betreft de middelen binnen het team;
    ● Toezien op de goede samenhang en werking binnen het team;
    ● De ontwikkeling van de competenties van de medewerkers ondersteunen (de noden aan opleiding analyseren, enz.).
Vereist profiel
Uw opleiding:

- Master (idealiter in informatica);
Of
- Bachelor in informatica, of gelijkwaardig, met minstens 10 jaar relevante IT-ervaring en idealiter 3 jaar ervaring in teammanagement.

Uw ervaring en kennis:

- Afdoende ervaring in het implementeren van een methodologie van dienstbeheer (bij voorkeur ITIL);
- Idealiter 3 jaar ervaring in teambeheer;
- Ervaring met samenwerkingstools (OTRS, Google Work Space,...) is een pluspunt;
- Ervaring in het ziekenhuismilieu is een troef.
- Goede kennis van de tweede landstaal.

Uw vaardigheden:

- U werkt autonoom doch met een stevige geest voor teamwork en samenwerking;
- U drukt zich duidelijk uit zowel mondeling als schriftelijk;
- U bent in staat om de behoeften van de (toekomstige) gebruikers te begrijpen, te vertalen en te beantwoorden
- U bent actief luistervaardig met een uitgesproken zin voor dienstverlening, en u handelt klantgericht;
- Uw zin voor organisatie en het beheer van dringende gevallen en prioriteiten werden bewezen;
- U handelt georganiseerd en gestructureerd, u anticipeert en u beheert uw tijd op een efficiënte manier;
- U blijft geduldig en bent in staat om met stress om te gaan, zelfs in een crisissituatie;
- U bent vastberaden en volhardend en u streeft ernaar om de missies die u toekomen tot een goed einde te brengen.
Contractuele voorwaarden
WIJ BIEDEN

- Een voltijds contract (38u week) voor onbepaalde duur
- Een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:
    ● voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk,
    ● maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro,
    ● tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer: 100% MIVB en 80% NMBS, TEC en DE LIJN, en fietsvergoeding (0,24 cent/km),
    ● een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12),
    ● 24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen.
- Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving.
- Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven.
Werkgever
IRIS Ziekenhuizen Zuid
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 100%
Profiel
Bachelor Master
Uiterste sollicitatiedatum
19/12/2021
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!