De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW van Schaarbeek - Coördinerend hoofdverpleegkundige - Alterjob

Coördinerend hoofdverpleegkundige (m/v/x)

OCMW van Schaarbeek
HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

· Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
· Meer dan 1000 werknemers waarvan 300 art. 60-contracten
· Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
· Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Beschrijving van de functie
Coördinerend hoofdverpleegkundige (BH8) - Ref: 2021-07 ICC

HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

● Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
● Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
● Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
● Meer dan 1000 werknemers waarvan 350 socioprofessionele inschakelingsmedewerkers.
● Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid.

RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS DE KRIEKENBOOMGAARD

· De Kriekenboomgaard, het RVT van het OCMW van Schaarbeek bevindt zich op de site van het Paul Brien-ziekenhuis en biedt een aangenaam en rustig kader. Het rusthuis beschikt over een gloednieuw gebouw dat in 2012 ingehuldigd werd en bekroond werd voor zijn ecologische en innoverende installaties.
· Het RVT beschikt over 135 plaatsen: 120 RVT-plaatsen en 15 ROB-plaatsen. Het rusthuis verwelkomt dus voornamelijk senioren bij wie sprake is van een echt verlies van autonomie en die meer verzorging en begeleiding nodig hebben. Het RVT kan ook meer autonome senioren opvangen (15 plaatsen).
Ontdek het RVT in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=tnR9pFhe2dE

FUNCTIE

Als coördinerend hoofdverpleegkundige van het rusthuis:

· staat u, onder het gezag van de directie, in voor de coördinatie en goede samenhang van de operationele ploegen (verzorgend en paramedisch personeel)
· organiseert en superviseert u de activiteiten van de teamleden volgens de prioriteiten en vaardigheden,
· bepaalt u de doelstellingen, evalueert u de medewerkers en zorgt u voor continuïteit op het vlak van aanwervingen en vertrekken in samenwerking met de directie
· waakt u over de ontwikkeling van de teams en over hun evolutie en motivatie om een performante en harmonieuze werking te garanderen
· superviseert en controleert u het werk van de operationele teams in naleving van de wettelijke, technische en medische veiligheidsvoorschriften.
· werkt u proactief samen met het medisch korps, de families en andere derden (verenigingen enz.).

Om het welzijn van de rusthuisbewoners te verzekeren, hun autonomie, hun deelname aan het rusthuisleven en de eerbied voor hun waardigheid te bevorderen, zorgt u ervoor het leefproject van het rusthuis voortdurend bij te werken en dagelijks toe te passen in overleg met de coördinerende arts, de directeur, de verantwoordelijken, de verschillende ploegen en de bewonersraad.
U fungeert als back-up voor de directeur en/of hoofdverpleegkundigen in geval van afwezigheden van korte duur.
Vereist profiel
PROFIEL

● Over een graduaat/bachelor in verpleegkunde beschikken.
● Over een kadervorming of gelijkwaardig beschikken (Master in management en beleid van de gezondheidszorg bijvoorbeeld) is een troef.
● Over aantoonbare ervaring in het management van verzorgende en paramedische ploegen beschikken, idealiter in een rusthuis.
● Over uitstekende organisatorische, communicatie-, management- en conflictbeheervaardigheden beschikken.
● Bewezen affiniteit met bejaarden hebben.
● Toetreding tot de bedrijfscultuur gericht op een participatieve aanpak.
● Kennis van de andere landstaal (over het Selorbrevet beschikken of bereid zijn om het te behalen).
● Goede kennis van Microsoft Office.
Contractuele voorwaarden
AANBOD

● Contracten van onbepaalde duur ten belope van 37,5 uur per week
● Circa 35 vakantiedagen per jaar
● Eindejaarpremie
● Maaltijdcheques met een nominale waarde van 6,5 euro per gepresteerde dag (met inhouding van € 1,09)
● 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement en tussenkomst in de transportkosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
● Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
● Een opleidingsprogramma dat u de kans zal geven om gedurende heel uw loopbaan te evolueren
● Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en gratis parking in ons RVT De Kriekenboomgaard
● Taalpremie indien geslaagd voor de SELOR-examens
● Weddeschaal overeenkomstig de barema's van de lokale Brusselse besturen: BH8
● Maandelijks brutoloon aan de huidige index: (Erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut):
Barema BH8:
Zonder anciënniteit = € 3.179,71
6 jaar ervaring = € 3.525,02
● Mogelijkheden om te zorgen voor een goede balans tussen werk en privé
Werkgever
OCMW van Schaarbeek
Plaats tewerkstelling
Schaarbeek
Contract
COD 100%
Profiel
Gegradueerde verpleegkundige / bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!