De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Val des Roses via OCMW van Vorst - Hoofdverpleger - Alterjob
Val des Roses via OCMW van Vorst
Val des Roses is het rusthuis van het OCMW van Vorst. De Instelling heeft een opnamecapaciteit van 160 bedden, die ingedeeld worden volgens het type “rusthuis” en “rust- en verzorgingstehuis”. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan verwarde bewoners, die worden opgevangen in kleine, speciaal aangepaste leefgroepen.
Beschrijving van de functie
Om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar bewoners te verbeteren, werft het OCMW van Vorst voor haar Rust- en Verzorgingstehuis Val des Roses een Hoofdverpleegkundige (M/V/X) aan, die onder rechtstreekse supervisie van de Hoofd Verpleegkundige Coördinator of de directie werkt en verantwoordelijk is voor een zorgteam (Verplegers, Zorghulpen, ADL's, KEL's, Begeleider van de eenheid van het leven).

OPDRACHT VAN DE INSTELLING

Omdat we het welzijn van senioren willen verbeteren en de levenskwaliteit van eenieder willen behouden, concentreren we ons levensproject op senioren en hun burgerschap.

Onze bewoners moeten mee kunnen blijven beslissen over dingen die hen aanbelangen. Deze gepersonaliseerde aanpak houdt speciale aandacht in voor het respecteren van de filosofische, culturele en sociale diversiteit.

Val des Roses stelt verscheidene diensten ter beschikking die verzorgd worden door: verplegend personeel en zorghulpen, fysiotherapeuten, een logopediste, ergotherapeuten, een psychosociale dienst, een coördinerend arts, een referentiepersoon voor dementie, leefgroepbegeleiders, animatrices, een technische en logistieke dienst.

OPDRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WERKNEMER

De werknemer belichaamt de waarden van het Leef- en Verzorgingstehuis door te kiezen voor een mensgerichte aanpak.
De hoofdverpleger zorgt voor de organisatie, continuïteit en kwaliteit van de zorgactiviteiten binnen het rust- en verzorgingstehuis.
Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de verzorging, ziet erop toe dat de organisatie van de verzorging beantwoordt aan de wettelijke vereisten en aan het levensproject van het tehuis, bouwt functionele relaties op binnen het OCMW en Val des Roses, is betrokken bij de opleiding van zijn personeel, beheert het materiaal en de middelen en brengt de strategische visie van het Rusthuis mee tot stand.
Vereist profiel
KWALITEITEN VEREIST VOOR DE FUNCTIE

● Houder zijn van een diploma van gegradueerde verpleegkundige of bachelor of in het bezit zijn van een diploma gebrevetteerd verpleegkundige met professionele ervaring
● Een aanvullende opleiding gevolgd hebben in verband met het beheer van een team (hogeschool of Master) is een troef. Kandidaten die het eerste jaar van de hogeschool of Master geslaagd hebben, kunnen ook toepassen.
● Talen: Frans en Nederlands
● Analytische en organisatorische vaardigheden, aanpassingsvermogen
● In staat zijn om teams te leiden en om in team te werken
● Stiptheid en zelfstandigheid
● Doeltreffend en effectief communiceren
● Empathie
● Luistervaardigheid
● Respect voor het beroepsgeheim
● Zin voor initiatief
Contractuele voorwaarden
INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE IN TE VULLEN FUNCTIE

o Type contract: Contract van Onbepaalde Duur
o Werkstelstel: Voltijds (36u/week)
o Onmiddellijk indiensttreding
o Volledige terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer
o Aantrekkelijk verlofstelsel
o Maaltijdcheques
Werkgever
Val des Roses via OCMW van Vorst
Plaats tewerkstelling
Vorst
Contract
COD 100%
Profiel
Gegradueerde verpleegkundige / bachelor / gebrevetteerd
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!