De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Residentie Uren van Geluk via OCMW van Elsene - Zorghulpen - Alterjob
Residentie Uren van Geluk via OCMW van Elsene
Elke persoon heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De OCMW's werden opgericht bij de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om die dienstverlening te garanderen.

In dat kader biedt het OCMW van Elsene aan de Elsenaren en studenten op het grondgebied van de gemeente tal van maatschappelijke diensten aan: toekenning van het leefloon of equivalent, medische hulp, sociale kruidenier, socioprofessionele herinschakeling, hulp bij huisvesting, sociaal vervoer, schuldbemiddeling, enz.

Verder biedt het OCMW ook hulp aan gezinnen en bejaarden, opvang en huisvesting voor ouderen (dagcentrum Audrey Hepburn en de residenties Van Aa en Uren van Geluk) en hulp aan minderjarigen in het Jeugdhuis.

Daarom stelt het OCMW van Elsene bijna 800 statutaire en contractuele ambtenaren te werk, alsook personeelsleden met een inschakelingscontract (artikel 60, §7 van de organieke wet betreffende de OCMW's uit 1976).

http://www.cpasixelles.irisnet.be
Beschrijving van de functie
Het OCMW van Elsene werft aan, voor Residentie Uren van Geluk: MEERDERE ZORGHULPEN (M/V/X) met verschillende soorten contracten om een wervingsreserve aan te leggen

OPDRACHT

Als zorghulp verzorgt u mee de globale en multidisciplinaire tenlasteneming van bewoners, door efficiënte zorg te verstrekken. Zo vervult u hun behoeften als het gaat om het onderhoud, de opvolging en/of verbetering van hun gezondheid.
U bevordert de autonomie van de bewoners en ziet toe op hun fysiek, psychologisch en sociaal welzijn.

WAARDEN

● U handelt op professionele en integere wijze: u hebt zin voor openbare dienstverlening en respecteert de voornaamste principes ervan. U handelt met respect voor de normen rond goede praktijken uit uw vakgebied en respecteert de vertrouwelijkheidsregels die eigen zijn aan uw functie. U laat het algemeen belang primeren op persoonlijke belangen (u bent publiekgericht).
● U streeft naar een resultaatgerichte dienstverlening. U stopt energie in uw werk en bent vastberaden uw doelstellingen te behalen, zonder daarbij aan kwaliteit in te boeten.
● U werkt graag samen met anderen om doelstellingen te bereiken. U deelt de beschikbare middelen met uw collega's en werkt op een ondersteunde en solidaire manier.
● U probeert voortdurend beter te worden en staat open voor verandering: uw werk is voor u een plek om bij te leren en zichzelf te ontplooien (zelfontwikkeling, aanpassing).

ACTIVEITEN

● U voert de door de verpleegkundige gedelegeerde zorgen uit onder zijn of haar toezicht (cf. KB van 12/01/2006 en van 27/02/2019);
● U garandeert de continuïteit en kwaliteit van de zorg (u deelt informatie mee aan belanghebbenden, pleegt multidisciplinair overleg, volgt opleidingen, brengt verslag uit van waargenomen veranderingen en brengt de verpleegkundige daarvan op de hoogte, ...);
● U helpt bewoners met hun voeding en hydratatie;
● U helpt bewoners om zich te verplaatsen;
● U neemt alle nuttige informatie voor de globale tenlasteneming van bewoners op in de dossiers;
● U noteert en deelt alle nodige informatie mee met het oog op de continuïteit van de globale tenlasteneming van bewoners (bijv.: handelingen die de volgende dag nog gesteld moeten worden, verslag team dag-/nacht en/of ochtend/avond, ...);
● U creëert een aangename omgeving voor de bewoners (sfeer, respect van het ritme van de bewoners, ...).
Vereist profiel
GEDRAGSKENMERKEN

● U bent autonoom en in staat om binnen een multidisciplinair team te werken;
● U beheerst uw emoties ;
● U bent een dynamisch persoon met een motivatie om ouderen te begeleiden.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

● U kent de zorgrelatietechnieken en kunt actief luisteren;
● U kent de ouderdomspathologieën en -procedures;
● U hebt algemene kennis van de rusthuiswetgeving;
● U kent de voorschriften, reglementen, richtlijnen en beperkingen die specifiek zijn voor uw functie.

PROFIEL

● U hebt een diploma van zorghulp of elk ander diploma dat toegang geeft tot het beroep van zorghulp (RIZIV-nr. + visumnr.);
● U stelt onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten;
● U beheerst de tweede landstaal en hebt een getuigschrift van Selor (art. 9, §2) of u bent bereid dat te behalen.
Contractuele voorwaarden
WIJ BIEDEN

● Een dynamische werkomgeving;
● Loonschaal niveau C:
    · Jaarlijks geïndexeerd minimaal brutobedrag: 24.712,74 euro
● Maaltijdcheques met een faciale waarde van 6 euro;
● Tweetaligheidspremie (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9 §2);
● Erkenning van anciënniteit uit de privé- en/of openbare sector;
● Aantrekkelijk verlofstelsel (26 wettelijke verlofdagen + extralegaal verlof);
● Een tegemoetkoming voor openbaar vervoer;
● Een makkelijk te bereiken werkplek met trein, tram en bus;
● Een premie voor woon-werkverplaatsingen met de fiets;
● Domeinspecifieke opleidingen;
● Voorkeurtarief in het netwerk van IRIS-ziekenhuizen;
● Toegang tot de collectieve sociale dienst (vakantiedienst en verschillende premies);
● De mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden;
● Een werkomgeving met sociaal oogmerk die voortdurend in verandering is.
Werkgever
Residentie Uren van Geluk via OCMW van Elsene
Plaats tewerkstelling
Elsene
Contract
COD / CBD / Vervangingscontract / Aanwervingsreserve
Profiel
Diploma van zorghulp of elk ander diploma dat toegang geeft tot het beroep van zorghulp
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!