De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Net Brussel via ProSelect - Projectleider voortdurende verbetering - Alterjob

Projectleider voortdurende verbetering (m/v/x)

Net Brussel via ProSelect
Werken bij Net Brussel : onze werkvisie

Net Brussel is vandaag één van de grootste werkgevers voor laaggeschoolde werkkrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We stellen 2323 arbeiders en 359 bedienden te werk. 70 % van hen is contractueel en 30 % is statutair.

Het grootste deel van onze arbeiders is tussen 25 en 35 jaar oud en heeft geen diploma of was voor zijn aanwerving tijdelijk ingeschreven als werkzoekende. Voor veel werkzoekenden zijn beroepsinschakelingsprogramma's de sleutel tot een beroep bij Net Brussel.

Sinds 1993 heeft Net Brussel een eigen Netheidsschool die een uitgebreide ontvangstopleiding organiseert voor alle werknemers. Elke werknemer krijgt de kans om te groeien binnen zijn job via specifieke opleidingen bij de Netheidsschool of externe opleidingscentra.

www.arp-gan.be
Beschrijving van de functie
Onze klant, Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, is een paragewestelijke instelling onder toezicht van de toezichthoudende Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De taken van het agentschap bestaan onder andere uit het inzamelen en verwerken van gesorteerd en niet gesorteerd, huishoudelijk en daarmee verwant afval en het schoonhouden van de wegen. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor het beheer van de gewestelijke RECYPARKS, het ophalen van grof vuil, het legen en reinigen van de glasbollen en de directe omgeving ervan.

Onze klant, die momenteel bezig is met een reorganisatie met als doel zich te positioneren als een exemplarische afvalbeheerder op het gebied van de circulaire economie en de stedelijke properheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een belangrijke speler in het veld, gedreven door menselijke waarden en innoverende projecten.

Om zijn doelen te bereiken, is het Agentschap samen met proselect op zoek naar een kandidaat met het volgende profiel:Projectleider voortdurende verbetering (M/V/X)

Uw uitdaging!

Als Projectleider voortdurende verbetering maakt uit u deel uit van de afdeling PMO en activiteitenbeheer.

Uw rol binnen het Agentschap bestaat uit het toepassen van een systeem van voortdurende verbetering van de activiteiten van de organisatie. Daarvoor ontwikkelt, implementeert, controleert, optimaliseert en communiceert u de strategie en de methodologie van het kwaliteitsmanagement van het Agentschap als duurzaam onderdeel van de ondernemingscultuur en binnen de verschillende afdelingen.

U bent verantwoordelijk voor:

● Het opzetten, in overeenstemming met de interne audit, van een systematisering van de interne processen en het uitbouwen van goede praktijken op het gebied van het kwaliteitsmanagement;
● Het bevorderen van de toepassing van het kwaliteitssysteem en de efficiënte toepassing van de kernprestatie-indicatoren binnen het Agentschap;
● Het organiseren van de documentatie van de verschillende processen van het Agentschap op basis van een prioritering;
● De processen analyseren wat betreft kwaliteit, evalueren en toezien op de verbetering om tegemoet te komen aan de behoeften van het Agentschap en te anticiperen op problemen;
● In samenwerking met de operationele directie, een kwaliteitsbewakingsplan opstellen en beheren voor afvalinzameling en reiniging;
● Management reviews organiseren en interne audits houden;
● Op regelmatige basis tevredenheidsonderzoeken houden onder gebruikers, klanten en partners van het Agentschap, evenals jaarlijkse actieplannen opstellen met als doel uitvoering te geven aan de belangrijkste conclusies
● Zorgen voor de opvolging van de diverse bevindingen en conclusies die uit interne en externe audits naar voren zijn gekomen;
● Verslag uitbrengen aan de directie over het functioneren van het voortdurende kwaliteitsverbeteringsproces en de mogelijkheden om dit te verbeteren;
● Opleiden van interne medewerkers op het gebied van kwaliteit.
Vereist profiel
Uw talenten

In het bezit van een voor deze functie relevant universitair masterdiploma, u hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van kwaliteitsbeheer.

Deze ervaring moet betrekking hebben op ten minste 2 van de hieronder genoemde taken:

● Het plannen, opvolgen, aanpassen en evalueren van een project;
● Een audit uitvoeren of coördineren;
● Rapporteren aan het (senior) management en/of aan de externe stakeholders (ontvangende partijen);
● Managen van de verandering van processen en/of de organisatie;
● Medewerkers opleiden.
● U beheerst het Frans of het Nederlands perfect. Het beheersen van een tweede taal is een pluspunt.

Daarnaast beschikt u over de volgende kwaliteiten:

● U beschikt over een goed analytisch en synthetisch denkvermogen en bent pragmatisch;
● U bent zorgvuldig en werkt nauwkeurig en efficiënt;
● U beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en kunt zich goed mondeling uitdrukken, u hebt overtuigingskracht;
● U bent in staat uw werk zelfstandig te organiseren, maar werkt ook goed in teamverband;
● U bent in staat uw verantwoordelijkheid te nemen en werkt klantgericht.
Contractuele voorwaarden
Het Agentschap biedt een werkcontract voor onbepaalde tijd binnen een essentiële organisatie die zich dagelijks bezighoudt met belangrijke maatschappelijke kwesties en een sleutelfunctie bekleedt op het gebied van de Europese doelstellingen wat betreft afvalbeheer.

Naast een functie biedt het Agentschap u de mogelijkheid om u te ontwikkelen in een prettige werkomgeving.

De organisatie biedt u een marktconform salarispakket met diverse extra voordelen en tussenkomsten van de sociale dienst. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om 2 dagen per week te telewerken, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, MIVB abonnement ...
Werkgever
Net Brussel via ProSelect
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!