De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Net Brussel via ProSelect - Projectleider strategie & innovatie - Alterjob

Projectleider strategie & innovatie (m/v/x)

Net Brussel via ProSelect
Werken bij Net Brussel : onze werkvisie

Net Brussel is vandaag één van de grootste werkgevers voor laaggeschoolde werkkrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We stellen 2323 arbeiders en 359 bedienden te werk. 70 % van hen is contractueel en 30 % is statutair.

Het grootste deel van onze arbeiders is tussen 25 en 35 jaar oud en heeft geen diploma of was voor zijn aanwerving tijdelijk ingeschreven als werkzoekende. Voor veel werkzoekenden zijn beroepsinschakelingsprogramma's de sleutel tot een beroep bij Net Brussel.

Sinds 1993 heeft Net Brussel een eigen Netheidsschool die een uitgebreide ontvangstopleiding organiseert voor alle werknemers. Elke werknemer krijgt de kans om te groeien binnen zijn job via specifieke opleidingen bij de Netheidsschool of externe opleidingscentra.

www.arp-gan.be
Beschrijving van de functie
Onze klant, Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, is een paragewestelijke instelling onder toezicht van de toezichthoudende Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De taken van het agentschap bestaan onder andere uit het inzamelen en verwerken van gesorteerd en niet gesorteerd, huishoudelijk en daarmee verwant afval en het schoonhouden van de wegen. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor het beheer van de gewestelijke RECYPARKS, het ophalen van grof vuil, het legen en reinigen van de glasbollen en de directe omgeving ervan.

Onze klant, die momenteel bezig is met een reorganisatie met als doel zich te positioneren als een exemplarische afvalbeheerder op het gebied van de circulaire economie en de stedelijke properheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een belangrijke speler in het veld, gedreven door menselijke waarden en innoverende projecten.

Om zijn doelen te bereiken, is het Agentschap samen met proselect op zoek naar een kandidaat met het volgende profiel:Projectleider strategie & innovatie (M/V/X)

Uw uitdaging!

Als Projectleider strategie en innovatie maakt u deel uit van de afdeling PMO en activiteitenbeheer.

Uw rol binnen het Agentschap bestaat uit het bevorderen van innovatie op het gebied van afvalbeheer om te voldoen aan de technologische ambities van de organisatie wat betreft middelen en procedures. U vervult een rol met het oog op de ontwikkeling van strategische partnerships en de vertegenwoordiging van het Agentschap binnen het ecosysteem van afvalbeheer en de circulaire economie. U draagt bij aan de ontwikkeling van de strategie van het Agentschap.

U bent verantwoordelijk voor:

● Het opzetten van een systematische controle van de goede praktijken in de afvalverwerkingssector;
● Opstellen van innoverende ontwikkelingsdoelen na een kosten-baten-/risicoanalyse en voorstellen doen voor innovatieve projecten met een prospectieve visie op de technologische ontwikkelingen in lijn met de strategie van het Agentschap;
● Jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen voorzien van de geïdentificeerde goede praktijken en deze innoverende projecten verdedigen wat betreft legitimiteit en haalbaarheid;
● Het leiden van innovatieve projecten:
    · Deelnemen aan het opstellen van speciale aanbestedingsstukken op het gebied van innovatie; op he
    · De coördinatie van het werk van het projectteam en de consultants;
    · Zorg dragen voor de opvolging van het project op operationeel en organisatorisch niveau;
    · Het opstellen en controleren van de begroting voor de projecten en de financiering ervan;
    · Ervoor zorgen dat de leveringen plaatsvinden binnen de in de planning gestelde termijnen;
    · Rapport uitbrengen over de projecten.
● Bijdragen aan de verspreiding van de gerealiseerde innovaties met ondersteuning van de afdeling communicatie van het Agentschap;
● In samenwerking met Human Resource een opleidingsportefeuille ontwikkelen voor het personeel met als doel bewustzijn te kweken voor innovatie;
● Partnerships opzetten met relevante stakeholders zodat er een systematische uitwisseling komt van ervaringen en goede praktijken;
● Zorgen voor een proactieve vertegenwoordiging van het Agentschap bij Brusselse, nationale en internationale fora;
● Het management bijstaan in de dossiers met een transversaal karakter (bruikbare informatie verzamelen, rapporten opstellen, suggesties doen ...) ;
● Werken aan een voortdurend verbeteringsproces voor het Agentschap in brede zin en zorgen voor de verspreiding van een innovatieve cultuur binnen het Agentschap.
Vereist profiel
U bent in het bezit van een voor de functie relevant universitair masterdiploma, u hebt minimaal 5 jaar ervaring in het beheer van projecten met strategische reikwijdte met inbegrip van een adviserende rol bij het vaststellen van strategische doelen en de ontwikkeling van partnerships.

U beheerst het Frans of het Nederlands perfect. Het beheersen van een tweede taal is een pluspunt.

Idealiter hebt u werkervaring in de context van een PMO.

Daarnaast beschikt u over de volgende kwaliteiten:

● U bent nieuwsgierig en toekomstgericht met een bijzondere belangstelling voor nieuwe technologieën;
● U bent resultaatgericht, u hebt een goede helikoptervisie en strategische instelling en bent in staat om structuur te geven aan een project;
● U beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en kunt zich goed mondeling uitdrukken, het voorzitten van vergaderingen en het geven van presentaties vormt voor u geen enkel probleem;
● U bent in staat uw verantwoordelijkheid te nemen en werkt klantgericht.
● U bent goed georganiseerd en bent niet bang voor het gelijktijdig leiden van verschillende taken met uiteenlopende deadlines;
● U kunt zich gemakkelijk aanpassen en bent een echte teamplayer.
Contractuele voorwaarden
Het Agentschap biedt een werkcontract voor onbepaalde tijd binnen een essentiële organisatie die zich dagelijks bezighoudt met belangrijke maatschappelijke kwesties en een sleutelfunctie bekleedt op het gebied van de Europese doelstellingen wat betreft afvalbeheer.

Naast een functie biedt het Agentschap u de mogelijkheid om u te ontwikkelen in een prettige werkomgeving.

De organisatie biedt u een marktconform salarispakket met diverse extra voordelen en tussenkomsten van de sociale dienst. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om 2 dagen per week te telewerken, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, MIVB abonnement ...
Werkgever
Net Brussel via ProSelect
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!