De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium - Senior Operational Communication Officer - Alterjob

Senior Operational Communication Officer (m/v/x)

Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium
Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) is lid van Vétérinaires Sans Frontières International, een netwerk van non-profitorganisaties die overal ter wereld actief zijn om kleinschalige landbouwers en veehouders te ondersteunen. Via onze projecten en programma's helpen we de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op het platteland en zetten we ons in voor de kleinschalige familiale landbouw en veehouderij, de rondtrekkende veehouderij, de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving.

DZG is actief in negen Afrikaanse landen in de Sahel en de regio van de Grote Meren.

http://www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/
Beschrijving van de functie
De Senior Operational Communication Officer zal verantwoordelijke zijn voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie om efficiënt te communiceren over onze inspanningen voor en met gemeenschappen in het Zuiden, die sterk afhankelijk zijn van de veehouderij. Hij/zij zorgt ervoor dat deze strategie in lijn is met de doelstellingen van de organisatie en is ook verantwoordelijk voor de implementatie van de strategie. Hij/zij staat in voor de coördinatie van het OC-team.

De Senior Operational Communication Officer is gevestigd in Brussel maar brengt regelmatig een werkbezoek aan de Afrikaanse projectlanden, om de realiteit ter plaatse zo goed mogelijk over te brengen. Het kantoor in Brussel telt ongeveer 20 personeelsleden.

Verantwoordelijkheden

● Communicatiestrategieën ontwikkelen en deze omzetten in actieplannen voor België en de projectlanden
● Ondersteuning van de analyse van de communicatiebehoeften van de projecten van DZG en ondersteuning met specifieke communicatiemiddelen (publicaties, factsheets, infografieken, kaarten, artikels, verslagen, webinars ...)
● Optreden als woordvoerder van DZG en contactpersoon voor de media.
● Opleidingen en coaching geven aan de medewerkers van DZG over communicatiekwesties (bv. mediatraining): technisch advies geven over communicatie- en sensibiliseringscampagnes, ondersteuning bieden bij het gebruik van lokale, nationale en internationale media, helpen bij de ontwikkeling van instrumenten voor evaluatie en monitoring (best practices) en richtlijnen verstrekken omtrent een aantal belangrijke kwesties.
● Het vierkoppige OC-team van DZG coördineren.
● Verantwoordelijkheid voor de opvolging van het OC-budget. De SOCO gaat op zoek naar instellingen die eventueel bereid zijn om de OC-activiteiten mee te financieren, en werkt voorstellen uit voor deze institutionele geldschieters.
● De SOCO rapporteert aan de Directeur Communicatie, die deel uitmaakt van het Directiecomité.
Vereist profiel
Opleiding

● Hogere opleiding (master, MBA of gelijkwaardig) in communicatie(wetenschappen) of journalistiek, politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en ontwikkeling, biowetenschappen of andere relevante studiegebieden van een erkende onderwijsinstelling.

Kennis & ervaring

● Minstens vijf jaar ervaring in operationele communicatie en campagnevoering en vaardigheden in het uitstippelen van communicatiestrategieën
● Ervaring in teammanagement en/of advies voor senior managementteams
● Uitgebreide ervaring met opleidingsactiviteiten en capaciteitsopbouw.
● Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden (mondeling, schriftelijk en in presentaties).
● Kennis van meerdere talen is absoluut noodzakelijk (Nederlands op moedertaalniveau en uitstekende kennis van het Frans en het Engels).

Vaardigheden

● Sociale vaardigheden: kan zowel autonoom als in team werken, waarbij hij/zij leiderschap aan de dag legt, kan lokale en internationale medewerkers ondersteunen en opleiden en kan op een gevoelige en participatieve manier samenwerken met lokale gemeenschappen.
● Ervaring als woordvoerder voor de media,
● Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Kan als vertegenwoordiger van DZG duidelijk en tactvol communiceren met interne en externe belanghebbenden.

Attitudes

● Integriteit: werkt op een betrouwbare en integere manier en verbindt zich duidelijk tot de kernwaarden en humanitaire beginselen van DZG.
● Bewustzijn en gevoeligheid ten aanzien van zichzelf en anderen: is zich bewust van en is gevoelig voor gender en diversiteit en heeft de ervaring en de mogelijkheid om in verschillende culturele contexten op een cultureel gepaste manier te wonen en te werken (praktijkervaring).
● Werkstijl: is zorgvuldig voorbereid en goed georganiseerd en kan initiatief en beslissingen nemen met voldoende analytische en probleemoplossende vaardigheden.
● Kan naar Afrika reizen (terreinbezoeken).
Contractuele voorwaarden
Ons aanbod

● Dierenartsen Zonder Grenzen is een lerende organisatie. We zijn een hecht en geëngageerd team dat kwaliteit vooropstelt in onze missie, werk en waarden.
● Als werkgever bieden wij bovendien een verloningspakket dat concurrentieel is binnen de sector, met aanvullende extralegale voordelen. We streven naar een goed evenwicht tussen werk en privé voor onze medewerkers.
Werkgever
Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 100%
Profiel
Bachelor Master
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!