De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe - Verantwoordelijke voor de sociale dienst eerste lijn - Alterjob

Verantwoordelijke voor de sociale dienst eerste lijn (m/v/x)

OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Het uitoefenen van een activiteit in een OCMW is meer dan zomaar een job. Het betekent dat men zich mee inzet voor een nobele missie: iedereen in staat stellen een menswaardig leven te leiden.

http://www.cpas1200.be
Beschrijving van de functie
Om het hoofd te bieden aan de toename van de activiteit van zijn diensten, rekruteert het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe EEN VERANTWOORDELIJKE VOOR DE SOCIALE DIENST EERSTE LIJN - (m/v/x)

in het kader van een voltijds contract van onbepaalde duur.

Missie :

De verantwoordelijke voor de sociale dienst eerste lijn staat onder het rechtstreeks gezag van de directeur van het Departement Sociale Actie van wie hij één van de belangrijkste medewerkers is.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de leiding en het beheer van een dienst die bestaat uit een dertigtal maatschappelijk werkers die de wettelijk bepaalde eerstelijnstaken uitvoeren: front desk en richtlijnen en opvolging van de aanvragen tot bijstand.
De verantwoordelijke wordt in zijn taak bijgestaan door de diensthoofden sociale werkers die toezicht houden op de sociaal werkers.

Taken :

De verantwoordelijke voor de sociale dienst eerste lijn is belast met het volgende :

● Instaan voor de algemene leiding van de sociale dienst eerste lijn (front desk en onderzoek van de bijstandsaanvragen) en de uitvoering van de door de Raad vastgestelde richtlijnen voor de sociale dienstverlening ;
● Coördineren en sturen van de activiteiten van de diensthoofden sociale werkers en ontwikkelen van de vaardigheden van de sociale werkers in functie van de veranderingen in de werkomgeving ;
● Instellen van de procedures die nodig zijn voor een optimale werking van de dienst ;
● Instaan voor de samenwerking met de tweedelijnsdiensten van het Departement Sociale Actie ;
● Instaan voor de samenwerking met de financiële en boekhoudkundige diensten van het OCMW ;
● Implementeren van tools voor de rapportage en hulp bij het beheer van de dienst om de prestaties van de dienst en strategische besluitvorming te waarborgen ;
● Binnen de dienst de communicatiemiddelen opzetten die nodig zijn voor de samenhang van het team en de samenwerking van de leden van het team.
Vereist profiel
Voorwaarden voor deelname aan de aanwerving :

● Houder zijn van een masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A van de lokale Ambtenarenzaken van het Brussels Gewest.

Gedragscompetenties :

● Bewezen leiderschap en managementkwaliteiten ;
● Assertief, proactief en uitstekende communicatieve vaardigheden ;
● Zin voor initiatief en dynamisch ;
● Volhoudend, nauwgezet en georganiseerd ;
● Resultaatgericht.

Technische competenties :

● Goede kennis van de wetten en reglementeringen die de activiteiten van het OCMW betreffen ;
● Goede kennis van het Office-pakket ;
● In staat zijn om mondeling en schriftelijk te communiceren in het Frans en in het Nederlands (troef).
Contractuele voorwaarden
Wij bieden :

● Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van niveau A4 (brutomaandloon, voltijds, zonder anciënniteit: 3.547,39 €) ;
● Mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van uw anciënniteit in overeenstemming met de functie ;
● Een tweetaligheidspremie (via examen Selor) ;
● Een eindejaarspremie ;
● Gratis openbaar vervoer ;
● Een hospitalisatieverzekering ;
● 10 % korting bij Ethias voor uw persoonlijk afgesloten verzekeringen ;
● Een mooi aantal vakantiedagen ;
● Een aangepast individueel opleidingsplan ;
● Een aangename werkomgeving in volle ontwikkeling (met respect voor uw werk-privébalans).
Werkgever
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Plaats tewerkstelling
Sint-Lambrechts-Woluwe
Contract
COD 100%
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!