De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW van Schaarbeek - Hoofdverpleegkundige - Alterjob
OCMW van Schaarbeek
HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

· Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
· Meer dan 1000 werknemers waarvan 300 art. 60-contracten
· Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
· Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Beschrijving van de functie
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE - Rusthuis Albert De Latour Samenstelling van een wervingsreserve voor voltijdse COD voor ons rust- en verzorgingstehuis De Kriekenboomgaard

RUSTHUIS ALBERT DE LATOUR

Het rust- en verzorgingstehuis Albert de Latour dat zich in de buurt van het Daillyplein bevindt, biedt warmte en gezelligheid in een aangenaam, groen en rustig kader.
Het rust- en verzorgingstehuis Albert de Latour beschikt over 120 plaatsen: 90 ‘ROB-plaatsen' en 30 ‘RVT-plaatsen'.
Albert de Latour onderscheidt zich door zijn fantastische tuin met bomen en door zijn grote terrassen waar de bewoners zich in een stoel kunnen nestelen om onder de bomen te rusten.
Ontdek het RVT via deze link: https://www.albertdelatour1030.be/

RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS DE KRIEKENBOOMGAARD

Het RVT ‘De Kriekenboomgaard' bevindt zich in Schaarbeek vlakbij de site van het Paul Brien-ziekenhuis.

De woonstructuur voor ouderen telt 135 erkende bedden (120 RVT-bedden en 15 ROB-bedden) verspreid over drie verdiepingen met 69 eenpersoonskamers en 33 dubbele kamers.
De Kriekenboomgaard verwelkomt de bewoners in een aangenaam en vredig kader. De cafetaria, de tv-zaal en het restaurant zijn ruimtes waar het gezellig vertoeven is. De groene tuin en het ruime terras zijn permanent toegankelijk.
Ontdek het RVT via deze link: https://www.lacerisaie1030.be/

FUNCTIE

Als hoofdverpleegkundige heeft u de volgende taken:

● Het verpleegkundige zorgbeleid toepassen en omzetten en verpleegkundige zorgen verlenen aan de bewoners
● Instaan voor het dagelijkse management van het verpleegkundig en verzorgend personeel
● Zorgen voor een efficiënte organisatie van het werk, meewerken aan de opstelling van de uurregelingen en planningen
● Meewerken aan het uitwerken van tools om de werklast te evalueren
● Luisteren naar het zorgpersoneel, dit personeel evalueren en als scheidsrechter optreden in het kader van de evaluatiecyclus
● De behoeften analyseren en evalueren en helpen bij de selectie van personeel
● De continuïteit van de opleidingen van de teams waarborgen
● Zorgen voor een fijne sfeer en een vertrouwensrelatie opbouwen met het verzorgend personeel, de bewoners en hun families
● De discretieplicht naleven en het beroepsgeheim toepassen
● De principes van het leefproject integreren in de verschillende aspecten van het werk en het leven in het rusthuis
● Het multidisciplinaire werk van het verpleegkundig en paramedisch personeel, het personeel voor reactivering, de kinesisten en zorgkundigen coördineren door de beschikbare middelen te mobiliseren, ontwikkelen en optimaliseren
● Opnames van nieuwe bewoners organiseren
● Ervoor zorgen dat het verpleegkundig, paramedisch, kinesitherapeutisch en psychosociaal dossier van de bewoners up-to-date is
● Ervoor zorgen dat er tegemoet gekomen wordt aan de noden op het vlak van kinesitherapie, ergotherapie en logopedie zoals voorzien in het zorgplan
● In samenwerking met de coördinerend geneesheer en met de coördinerend hoofdverpleegkundige:
    o Het multidisciplinair overleg organiseren dat minstens om de twee maanden plaatsvindt
    o Voorstellen doen betreffende het voedingsbeleid, de fixatie en/of isolatie, het beheersen van zorginfecties, de preventie van doorligwonden en chronische wonden, de mond-tandzorg, incontinentieproblemen, palliatieve zorg, de zorg voor demente bejaarden
    o Het voorschrijven, leveren, toedienen, bewaren, verdelen van de geneesmiddelen organiseren in overleg met de apothekers
    o Deelnemen aan de verschillende werkgroepen en aan de opstelling van het kwaliteitsprogramma
Vereist profiel
● Over een graduaat in verpleegkunde of een erkend gelijkwaardigheidsattest beschikken
● Over een kadervorming beschikken is een troef
● 3 tot 5 jaar ervaring in het managen van zorgteams is een troef
● Voor personen van buiten de EU: verblijfsvergunning met onbeperkte arbeidsvergunning
● Goed kunnen communiceren
● Teamspirit en zin voor initiatief hebben
● De teams kunnen verenigen rond gemeenschappelijke doelstellingen
● Geduldig en empathisch zijn, emotioneel afstand kunnen bewaren
● Toetreding tot de bedrijfscultuur gericht op een participatieve aanpak
● Kennis van de andere landstaal hebben (in het bezit zijn van het Selorbrevet of bereid zijn om het te behalen).
Contractuele voorwaarden
● Voltijds contract van onbepaalde duur
● Flexibele uurregelingen
● Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie
● Weddeschaal overeenkomstig de barema's van de lokale Brusselse besturen: NIVEAU BH5
● Maandelijks brutoloon aan de huidige index (erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut):
    o Zonder anciënniteit = € 3300,08
    o 10 jaar anciënniteit = € 3836,20
    o 20 jaar anciënniteit = € 4372,32
● Volledige overname van de anciënniteit die nuttig is voor de functie
● Eindejaarspremie
● Maandelijkse taalpremie indien geslaagd voor het artikel 8 van SELOR (€ 218,04)
● Premie voor oncomfortabele uurregelingen
● Premie voor nacht- en weekendwerk
● Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro
● Mogelijke terbeschikkingstelling van een telefoon voor beroeps- en privégebruik met abonnement
● Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
● Pensioenverzekering
● Transport: gratis abonnement op het Brusselse MIVB-net
● Maandelijkse tussenkomst ten belope van 78 % in de kosten van het vervoer met de NMBS/De Lijn/TEC buiten het Brusselse net
● Fietsvergoeding mogelijk
● Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer
● Gratis parking bij het rust- en verzorgingstehuis De Kriekenboomgaard
● Opleidingsprogramma
Werkgever
OCMW van Schaarbeek
Plaats tewerkstelling
Schaarbeek
Contract
COD 100%+ Aanwervingsreserve
Profiel
Gegradueerde verpleegkundige / bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen:


Printbare versie