Les emplois à profit social
Pour une vie professionnelle chargée de sens
qui vous vont bien !
LOJEGA - Beheerder renovatie - en bouwprojecten - Alterjob

Beheerder renovatie - en bouwprojecten (h/f/x)

LOJEGA
LOJEGA  cvba is een openbare vastgoedmaatschappij die werkt onder de voogdij van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.  Zij beheert +/-2.500 sociale woningen die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeenten Ganshoren en Jette.

https://lojega.be
Description
De maatschappij omvat een honderdtal personen, kaders, bedienden, werklieden, huisbewaarders en wenst zich te versterken met een BEHEERDER RENOVATIE- EN BOUWPROJECTEN (M/V/X) Architect - industrieel of burgerlijk ingenieur

Algemene missie :

De projectbeheerder heeft als taak de investerings- en renovatieprojecten van het patrimonium van Lojega op te volgen.

Hij/zij beheert het volledige project, van begin tot volledige afwerking.
Hij/zij volgt de projecten op, het lastenboek, het budget binnen de vereiste termijnen .

Belangrijkste verantwoordelijkheden :

● Beheren van de investeringsprojecten : van studie tot opvolging van de werken ;
● Analyseren van de noden inzake nieuwbouw, renovaties en onderhoud ;
● Beheren, plannen en opvolgen van werven ;
● Uitwerken en rechtvaardigen van budgetten in het kader van uit te voeren werken en onderhoudswerken ;
● Onderhandelen en controleren van kadercontracten met dienstverleners ;
● Opvolgen van aanvragen bij de verschillende instanties ;
● Updaten van het woningkadaster ;
● Respecteren van aspecten gelinkt aan de veiligheid ;
● Bieden van technische ondersteuning aan de zoneverantwoordelijken ;
● Geven van feedback op regelmatige basis aan de dienstverantwoordelijken ;

Taken

● In nauwe samenwerking met de directie patrimonium een strategisch plan voor investeringen en ontwikkeling opstellen ;
● Schatting van de kost van een werf ;
● Aanvragen van subsidies ;
● Ondersteunen van alle aspecten van een investeringsproject : schets, ontwerp, aanvraag vergunning, DBA werken, verslag aan de Raad van Bestuur, analyse van de offertes, uitvoering van de werken, financiële opvolging, voorlopige en definitieve oplevering, interne en externe contacten ;
● Beheren van kadercontracten : definitie van de behoeftes, DBA, verslag aan de Raad van Bestuur, analyse van de offertes, uitvoering van de werken of diensten, levering van het materiaal, financiële opvolging, opvolging planning, voorlopige en definitieve oplevering, ... ;
● Technische diagnose opstellen van het patrimonium ;
● Op de hoogte blijven van de normen in verband met veiligheid (opleidingen, seminaries, documentatie), er zich van vergewissen dat de normen inzake veiligheid worden opgevolgd ;
● Het technisch kadaster regelmatig updaten in het programma ‘Antilope'.
Profil
Vereist diploma :

● Master architectuur of Master industrieel of burgerlijk ingenieur

Algemene en technische vaardigheden :

● Een kennis bezitten van immobiliënbeheer, constructie en renovatie ;
● Een budget, planning, lastenboek, ... kunnen opstellen ;
● Goede redactionele vaardigheden bezitten ;
● Zich goed kunnen uitdrukken ;
● Georganiseerd en nauwgezet in je werk zijn ;
● Goede informaticakennis bezitten ;
● Kennis van Openbare aanbesteding is een pluspunt ;
● Beslissingen kunnen nemen ;
● Taalvaardigheden : Nederlands - Frans (een selor brevet is een pluspunt)

Relationele vaardigheden :

● Goed in teamverband kunnen werken maar ook zelfstandig;
● Ondernemings- en pro activiteitsgeest bezitten;
● Constructief omgaan met stress en kritiek;
● Gevoel hebben voor onderhandeling;
● Gemotiveerd en flexibel zijn ;
● Goed aanpassingsvermogen hebben
Conditions
Wij bieden u :

● een voltijds contract voor onbepaalde duur ;
● een aangename werksfeer ;
● een aantrekkelijk salaris volgens de regionale barema's ;
● extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitisatieverzekering ...)
● continue interne en externe opleiding.
Employeur
LOJEGA
Lieu de travail
Jette
Contrat
COD 100%
Profil
Master architectuur of Master industrieel of burgerlijk ingenieur
Date ultime pour postuler
Non précisée
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !