BKO - Brussels Kunstenoverleg - Coördinator - Alterjob.be
BKO - Brussels Kunstenoverleg
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) zijn respectievelijk in 2002 en 2004 opgericht door de Brusselse kunstenorganisaties vanuit een nood aan dialoog en samenwerking. Vandaag stellen de twee vzw's zich voor als één gezamenlijk overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor alles wat betreft de uitdagingen voor cultuur in Brussel.

RAB/BKO wil bijdragen aan

- visieontwikkeling over cultuur in Brussel
- het delen van ideeën en opinies
- en de uitbouw van een gemeenschapsoverschrijdend cultuurbeleid, aangepast aan de dagelijkse realiteit van de Europese hoofdstad.

De netwerken sensibiliseren de betrokken partijen voor het belang van samenwerking, en dit over taal-, gemeenschaps-, discipline- en sectorgrenzen heen. Ze vervullen hierin een ?laboratorium'-functie en streven naar een grotere erkenning en representatie van de Brusselse culturele sector.

Concreet doen de netwerken dit via

- het organiseren van ledenvergaderingen, debatten, infosessies, etc.
- het verspreiden en delen van informatie via website, nieuwsbrieven, artikels, presentaties, werkgroepen, etc.
- het vertegenwoordigen van de leden tijdens gesprekken, en in allerhande (adviserende) organen.

Door de jaren heen is RAB/BKO uitgegroeid tot een breed gedragen netwerk met meer dan 170 leden en een belangrijke gesprekspartner voor het (Brusselse) beleid en andere sectoren. Zo gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook de opdracht aan RAB/BKO (samen met de Museumraad en la Concertation) om een sensibiliseringstraject te ontwikkelen omtrent een kandidatuur voor Brussel, culturele hoofdstad in 2030.

https://www.rabbko.be/
Contexte et fonction
COORDINATOR BRUSSELS KUNSTENOVERLEG

Om de activiteiten verder te ontwikkelen is BKO dringend op zoek naar een coördinator (M/V/X).

Taken

Je stuurt het netwerk van de lidorganisaties aan
Je neemt actief deel aan de reflectie omtrent de rol van cultuur in Brussel, je ontwikkelt een visie op cultuur in Brussel vanuit een multistakeholderbenadering
Je bepaalt de inhoud en het formaat van de activiteiten, in relatie tot de te behalen doelstellingen
Je organiseert vergaderingen en publieke activiteiten
je vertegenwoordigt de leden in (advies)organen en ten aanzien van de overheden
je informeert de leden en stakeholders over de Brusselse culturele sector en zijn uitdagingen
je stelt een communicatiebeleid op in samenwerking met de medewerkster Communicatie
je staat in voor het financieel en zakelijk beheer, en het personeelsbeleid van de vzw
je ontwikkelt samen met RAB en de bestuursorganen van RAB en BKO een toekomstvisie voor de netwerken.
Profil
De persoon werkt heel nauw samen met RAB en beantwoordt aan onderstaand profiel:

Kennis

Je bent perfect tweetalig (Nederlands/ Frans) en spreekt vloeiend Engels
Je hebt een goed inzicht in de werking en historiek van de Brusselse culturele en artistieke sector
Je hebt een goed zicht op het Belgische (cultuur) beleid, zeker wat betreft de Brusselse situatie
Je hebt ervaring met het zakelijke en juridische beheer van een (kleine) vzw
Je hebt ervaring met informatica- en communicatietools.

Ervaring

Je hebt minimum 5 jaar ervaring in projectmanagement binnen de Brusselse culturele sector, of andere aanverwante sectoren
Je hebt ervaring met het coördineren en opvolgen van multi-stakeholders-projecten

Vereiste competenties

Je hebt voeling en interesse voor kunst en cultuur
Je bent een echte netwerker, gaat graag in gesprek met mensen en legt gemakkelijk contacten.
Je beschikt over een luisterend oor en een groot empathisch vermogen.
Je houdt van samenwerken en stelt het gezamenlijk doel centraal.
Je kan een visie ontwikkelen, strategisch denken en proactief doelen ontwikkelen en je kan dit vertalen naar concrete projecten en doelstellingen.
Je kan mensen inspireren, hen samenbrengen, betrokkenheid en engagement creëren.
Je kan probleemoplossend denken. Je kan een probleem herkennen en oplossen, een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken
Je bent een teamspeler, maar bent tegelijk in staat zelfstandig opdrachten te vervullen en je hebt zin voor initiatief.
Je hebt een vlotte pen en kan goed communiceren met een professioneel publiek.
Je werkt nauwgezet en respecteert deadlines.
Conditions et contrat
Aanbod:Een voltijds contract van onbepaalde duur. De verloning gebeurt volgens de geldende barema's (PC 329.01 - Schaal L1) met extra voordelen zoals maaltijdcheques en een tussenkomst in woon-werkverkeer. Indiensttreding zo snel mogelijk.

Brussels Kunstenoverleg vzw wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Selecties gebeuren op grond van competenties, ongeacht origine, leeftijd, geslacht of handicap.

Cliquez ici pour savoir comment
postuler à cette offre d'emploi
Employeur
BKO - Brussels Kunstenoverleg
Lieu de travail
Brussel
Contrat
COD 100%
Profil
Minimum 5 jaar ervaring in projectmanagement binnen de Brusselse culturele sector
Date ultime pour postuler
27/06/2018
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Partager
Partagez cette offre d'emploi avec les personnes de votre réseau qu'elle pourrait intéresser !