Administration communale de Saint-Gilles - Diensthoofd Nederlandstalige aangelegenheden - Alterjob.be
Diensthoofd Nederlandstalige aangelegenheden (h/f/x)
Administration communale de Saint-Gilles Sint-Gillis COD 100% Deadline le 01/09/2018
Administration communale de Saint-Gilles
De gemeente Sint-Gillis zoekt dientshoofd Nederlandstalige aangelegenheden.
De dienst Nederlandstalige aangelegenheden vervult vier opdrachten: het lokaal cultuurbeleid, de brede-schoolwerking, de Nederlandstalige bibliotheken (de openbare bibliotheek en de gevangenisbibliotheek) en een tienerwerking.

Het diensthoofd staat in voor inhoudelijk, financieel opvolgen, verantwoordelijk voor personeelsbeleid en algemene administratieve beleid van de dienst.
Het diensthoofd coördineert de verschillende opdrachten van de dienst en biedt ondersteuning aan coördinatoren en bibliothecaris.
Contexte et fonction
Dienst Nederlandstalige aangelegenheden - Voltijds- Bestuurssecretaris (Niveau A) - Diensthoofd Nederlandstalige aangelegenheden (M - V-X) Master 

1. De algemene leiding en coördinatie van de dienst en staat rechtstreeks in contact met de andere gemeentelijke departementen en de gemeentesecretaris;
2. Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de dienst, een team van +/- 10 VTE;
3. Verantwoordelijk voor het personeelsbeheer van de hele ploeg, dit zijn momenteel 9 personen die werken onder verschillende arbeidsregimes, voor de bibliotheekmedewerkers doe je dit in samenwerking met de bibliothecaris;
4. Coördineren van het werk van de medewerkers en zorgen voor de kwaliteit van het werk en opvolging van projecten.
5. Personeelsbeleid: opmaken vacatures, verzorgen van feedback, personeelsevolutie opvolgen, functioneringsgesprekken houden en ontwikkelingskansen bieden door ruimte en tijd voor vormingen om talenten en competenties van medewerkers te laten ontplooien.
6. Bewaakt de correcte toepassing van de gemeentelijke reglementering en andere overheden die subsidies toekennen;
7. Volgt en verbetert in overleg met de directie de administratieve processen, stelt verbeterplannen voor.
8. Contact met subsidiërende overheden
9. Volgt en stuurt de begroting bij, doet voorstellen, bent verantwoordelijk voor de opmaak van de jaarlijkse begroting;
10. Beheren van de financiën van de deelwerkingen, waaronder de bibliotheek, brede school, Tienerwerking en het cultuurbeleid
11. Besluitvorming: breidt de dossiers voor die op het College en de Gemeenteraad voorkomen;
12. Neemt een aantal strategische dossiers binnen de dienst in handen, zoals de opvolging van de projecten in het kader van de wijkcontracten en beheert het verbouwingsdossier van de bibliotheek in overleg met de bibliothecaris;
13. Staat in voor de communicatie van de dienst (planning verzendingen, communicatie op website, ...);
14. Contactpersoon voor bewoners met vragen over de opdrachten van de dienst.
Profil
Gerichte competenties:
- Plannen en organiseren: eigen werk en werk van medewerkers organiseren
- Actief Ondersteunen: delen van expertise en vastleggen van werkprocessen
- Sturen en beslissen: medewerkers omkaderen en beslissingen nemen
- Delegeren: projectmatig en taakgericht delegeren
- Talentontwikkeling - ontplooiingskansen bieden en vormingen organiseren of voorstellen
- Communiceren: uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling als schriftelijk)

Studieniveau en ervaring:
- Een universitair diploma behaald hebben (Master of Licentiaat).
- Ervaring in domeinen: onderwijs, cultuur en jeugd.
- Ervaring in werken voor een lokale overheid.
- Ervaring in leiden van een team

Technische kennis:
- Je hebt kennis van projectmanagement en heb sterke redactionele competenties.
- Je hebt een goede kennis van courante kantoorsoftware (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).

Taalkennis:
- Je spreekt vlot Nederlands en kennis van Frans is sterk aanbevolen.
- Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
Conditions et contrat
 Een contract van onbepaalde duur, voltijds
 Een loon met barema niveau A1 (bruto maandsalaris : 34.571,71€ geïndexeerd zonder anciënniteit) ;
 Extra-legale voordelen: terugbetaling onkosten openbaar vervoer, eindejaarspremie; en mogelijkheid tot regelmatige vormingen.
Cliquez ici pour savoir comment
postuler à cette offre d'emploi
Employeur
Administration communale de Saint-Gilles
Lieu de travail
Sint-Gillis
Contrat
COD 100%
Profil
Master
Date ultime pour postuler
01/09/2018
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Partager
Partagez cette offre d'emploi avec les personnes de votre réseau qu'elle pourrait intéresser !