Gemeentebestuur Sint-Gillis - Administratief Adjunct - Dienst Vreemdelingen - Alterjob.be

Administratief Adjunct - Dienst Vreemdelingen (m/v/x)

Over de werkgever

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis), Brussels lokaal bestuur, beschikt over alle profieltypes van werknemers verdeeld in verschillende diensten.

Ons Bestuur wenst het beheer van zijn zijn human ressources te optimaliseren zowel in het perspectief voor evolutie van de loopbanen als het verbeteren van de diensten bewezen aan de bevolking.

Het Bestuur werkt huidig aan zijn modernisatie.

Beschrijving van de functie

Departement Demografie Dienst Vreemdelingen  Administratief Adjunct (niveau D) voltijds - COD  (M - V- X)
Opdracht bij het Departement

Het geheel van administratieve documenten afleveren aan de burger, zowel in het bevolkingsbureau als in het bureau van de Europese en niet-Europese vreemdelingen en in het bureau van de Burgerlijke Stand. Nalevend de wetten/procedures en de tevredenheid van de burger.


Taken te midden van de Dienst « Vreemdelingen »

* U bent gelast met het onthaal van de burger;
* U levert de inlichtingen aan de burger betreffende de te volgen procedures
* U levert administratieve documenten af: aflevering, hernieuwing en verlenging van verblijftitels en registratieattesten; opstellen en afleveren van verschillende bijlagen; aankomst- en aanwezigheidsverklaringen; aflevering van arbeidsvergunningen, Bevelen om het grondgebied te verlaten; aflevering van reizigerskaarten voor niet-Belgische kinderen van minder dan 12 jaar; bestelling en aflevering van getuigschriften (residentiegetuigschrift, gezinssamenstelling, levensgetuigschrift, enz.); adreswijzigingen; diefstal- of verliesverklaringen van verblijftitels;

* U houdt zich bezig met het administratief beheer van de dossiers (opvolgen en overmaken van documenten aan de bevoegde diensten) : behandeling van regularisatiedossiers, behandeling van de dossiers voor tijdelijke verblijven, contacten met de Vreemdelingendienst, inzameling van informaties met opmaken van nationale nummers en opstellen van verblijftitels, opvolgen van aanvragen van codes van de elektronische kaarten; onderzoeksaanvragen van de politie (adresonderzoeken)

* Bijhouden, klasseren en archiveren van verschillende documenten;
* U werkt uw kennis bij inzake wetgeving.

Vereist profiel

Studieniveau

Houder zijn van een diploma van het lager secundair onderwijs.

Technische kennis

Vertrouwd zijn met het informaticatuig (Word, Excel, Access, Outlook, enz.)
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukking

Taalkennis

Tweetalig Frans/Nederlands

Profiel

* U bent gericht naar de openbare dienst
* U bent stressbestendig
* U neemt actief deel aan de interne werking van het arbeidsmilieu (vergaderingen,)
* U leeft de voorrangen na die u opgelegd zijn
* U bepaalt de verschillende nodige fases tot de uitwerking van uw activiteit
* U geeft blijk van respect aan uw gesprekspartner achteloos zijn houding
* U leeft de regels, procedures, instructies en beslissingen (vertrouwelijkheid) na en past ze eerlijk toe.

Contractuele voorwaarden

Offerte

* Een contract met onbepaalde duur, voltijds
* een wedde op baremaschaal D1: 22213,68 € ( bruto geïndexeerd zonder anciënniteit);
* De terugbetaling van de openbare vervoerkosten, een eindejaarspremie, een vormingsplan
* Een spannend en dynamisch werkmilieu
Klik hier om de sollicitatie procedure te kennen
Werkgever
Gemeentebestuur Sint-Gillis
Plaats tewerkstelling
Sint-Gillis
Contract
COD 100%
Profiel
Lager secundair onderwijs
Uiterste sollicitatiedatum
09/02/2017
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Andere jobs