Centre interfédéral pour l'égalité des chances - Hoofd Individuele ondersteuning - Alterjob.be

Hoofd Individuele ondersteuning (h/f/x)

A propos de l'employeur

Unia (Het Interfederaal Gelijkekansencentrum) is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid. Zijn opdracht, gebaseerd op de mensenrechten, is om gelijke kansen en rechten voor alle burgers te bevorderen en om discriminatie te bestrijden. Het voert die opdracht uit met het oog op gemeenschapsontwikkeling en in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Contexte et fonction

OPDRACHT VAN DE DIENST

De dienst Individuele Ondersteuning (?SIO?) heeft als hoofdopdracht het ontvangen, registreren en behandelen van individuele meldingen en dossiers over discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven, evenals over inbreuken op de bepalingen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De dienst voert deze opdracht uit in goede afstemming met de andere diensten, in het bijzonder de diensten Lokale contactpunten Nederlandstalig en Lokale contactpunten Franstalig. Een goede samenwerking opzetten en onderhouden met zeer diverse externe partners en stakeholders behoort eveneens tot de opdrachten van de dienst.

De dienst besteedt aandacht aan onthaal en oriëntatie van de melders; aan een snelle en deskundige behandeling van de dossiers (conform de wettelijke opdrachten en bevoegdheden); aan het bevorderen van onderhandelde oplossingen die ook een structurele component omvatten en aan een nauwgezette juridische aanpak van die dossiers waarvoor Unia een rechtszaak aanspant. De dienst vervult daarmee een essentiële opdracht in de realisatie van de strategische prioriteiten van de organisatie.

De expertise van de dienst en van zijn medewerkers dragen ook bij aan de realisatie van andere opdrachten van Unia, zoals informatie-sensibilisatie-vorming en het formuleren van beleidsaanbevelingen.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De werking van de dienst Individuele Ondersteuning leiden, coördineren en superviseren, met de steun van twee adjunct-diensthoofden, een Nederlandstalige en een Franstalige.

PLAATS BINNEN DE ORGANISATIE

Als diensthoofd leid je een dienst van 24 medewerkers, ondersteund door twee halftijdse adjunct-diensthoofden, rapporteert aan de directie en maakt deel uit van de directiestaf.

TAKEN

- De strategische doelstellingen en de methodologie van de dienst, in samenspraak met de directie, bepalen, voor de implementatie ervan zorgen en daarover rapporteren.
- In overleg met de medewerkers hun opdrachten bepalen, hen ondersteunen en evalueren, en de interne werking van de dienst organiseren, samen met de adjunct-diensthoofden.
- De medewerkers coachen, in het bijzonder bij behandeling van complexe dossiers.
- De rapportage over de meldingen en dossiers coördineren.
- De aanspreekpersoon voor andere diensten binnen Unia zijn
- Verantwoordelijk zijn voor de acties en projecten die samen met andere diensten worden gerealiseerd.
- Unia geregeld ten aanzien van derden vertegenwoordigen, zowel nationaal als internationaal.

Profil

DIPLOMA & ERVARING

Master/licentiaat of gelijkwaardig door ervaring
Minstens vijf jaar relevante ervaring in het leiden van een dienst en/of leiden van projecten

VAARDIGHEDEN EN ANDERE VEREISTEN

• Je bent in staat om een strategische visie te ontwikkelen, die uit te werken in concrete actieplannen en de uitvoering ervan te monitoren en te evalueren.
• Je beschikt over motiverende, coachende en teamgerichte vaardigheden.
• Je hebt goede organisatorische skills.
• Je communiceert erg goed, zowel mondeling als schriftelijk
• Je bent sterk gericht op samenwerking, zowel binnen de dienst als met de andere diensten en diensthoofden en je levert een actieve bijdrage aan de overleg in de directiestaf.
• Je hebt juridische expertise in de materies van Unia, of je bent in staat om je die vlug eigen te maken, en je kan deze vertalen bij de behandeling van individuele dossiers.
• Je hebt kennis van het institutionele kader en van de belangrijkste actoren, zowel op nationaal (federaal, gewesten en gemeenschappen) als internationaal vlak.

Talenkennis:

- Nederlands (perfect)
- Frans (zeer goed)
- kennis van Engels en/of Duits en/of gebarentalen is een extra troef

Conditions et contrat

contract onbepaalde duur - voltijds (38u/week)

loon: volgens klasse 8 (barema's Unia). Ter indicatie: de bruto maandwedde aan 100% tewerkstelling (index juli 2016) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: 3534 euro - 5 jaar anciënniteit 3998 euro - 10 jaar anciënniteit 4458 euro - 15 jaar anciënniteit 4922 euro, 20 jaar anciënniteit 5276 euro- 25 jaar anciënniteit (= max) 5490 euro - nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit
• vakantiegeld tegen 92% van het maandloon; eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector;
• maaltijdcheques;
• pensioenplan;
• volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
Cliquez ici pour savoir comment postuler à cette offre d'emploi
Employeur
Centre interfédéral pour l'égalité des chances
Lieu de travail
Brussel
Contrat
COD 100%
Profil
Master/licentiaat of gelijkwaardig door ervaring + 5 jaar ervaring
Date ultime pour postuler
22/01/2017
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Partager
Partagez cette offre d'emploi avec les personnes de votre réseau qu'elle pourrait intéresser !