CHILD FOCUS - Alterjob.be
CHILD FOCUS
Child Focus is de roepnaam van de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Het is een onafhankelijke organisatie met een vijftigtal medewerkers gevestigd in Brussel. 24 uur per dag en 7 dagen op 7 kunnen slachtoffers van vermissing, ontvoering of van seksuele uitbuiting via het gratis noodnummer 116000 hulp zoeken. Child Focus werkt ook via tal van campagnes, studies, projecten, vrijwilligerswerkingen en vormingen aan het voorkomen van verdwijning en uitbuiting van kinderen. Omwille van de naambekendheid van de noodlijn, de geloofwaardigheid van sensibilisering en effectiviteit van de fondsenwerving is communicatie voor Child Focus van levensbelang.