Broederlijk Delen vzw - Alterjob.be
Broederlijk Delen vzw
Broederlijk Delen is een ngo die groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen ter bestrijding van armoede en onrecht laat uitvoeren. Daarom zet Broederlijk Delen zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunt het initiatieven van de bevolking ter plaatse.
Broederlijk Delen ontstond in 1961 als noodhulporganisatie voor Congo. Naarmate de jaren vorderden, verruimde Broederlijk Delen zijn actieveld van Congo naar andere landen van Afrika en daarna ook naar Latijns-Amerika en Azië en werd de hulp 'structureler'. Meer en meer ging het erom de diepere oorzaken van armoede in het Zuiden aan te pakken. Broederlijk Delen gaf daarbij prioriteit aan die projecten die gemeenschappen in het Zuiden de kans gaven om zelfredzaam te worden en onafhankelijk te blijven van hulp uit het Noorden.