Heder - Alterjob.be
Heder
De belangrijkste reden van bestaan van Heder is gegroeid vanuit de overtuiging dat alle mensen recht hebben op een eigen plek in de maatschappij. Een ieder heeft recht op een kwalitatief leven verrijkt met dromen, wensen en doelen. Daarom bieden wij zorg en houvast aan personen met een verstandelijke en/of motorische beperking, al dan niet aangeboren. We willen streven naar een maximale integratie in onze maatschappij. Bij Heder vertrekken we vanuit de vraag. Daar beginnen de mogelijkheden dus ook. We kijken en luisteren goed wat nodig is. Daar gaan we samen mee aan de slag. Het kan zijn dat we niet de juiste zorg en houvast kunnen bieden. Of dat deze pas op een later moment beschikbaar is. We zoeken dan mee naar een organisatie die verder kan helpen. We bieden houvast zodat ieder volwaardig kan deelnemen aan het leven.

https://www.heder.be/