Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium - Alterjob.be
Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium
Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo met hoofdzetel in Brussel en regionale kantoren in West-Afrika en de regio van de Grote Meren. Onze missie bestaat erin kansarme gemeenschappen in het Zuiden die van de veeteelt leven, te versterken om zo hun welzijn te verbeteren. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft ontwikkelingsprogramma's in 8 landen van Afrika: Mali, Burkina Faso, Niger, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda et Tanzania.

Onze activiteiten zijn gericht op:

(i) het promoten van een duurzame veeteeltproductie en consumptie van dierlijke producten;
(ii) het verbeteren van de commerciële ketens van dierlijke producten;
(iii) het diversifiëren van de bestaansmiddelen van veehoudersgemeenschappen met als doel hun veerkracht en voedingsbalans te verbeteren;
(iv) het versterken van hun capaciteiten als actor van de civiele maatschappij.

In Europa voert Dierenartsen Zonder Grenzen activiteiten mbt. sensibilisering en beleidsbeïnvloeding bij veeteeltprofessionals, beleidsmakers en consumenten over het belang van familiale veeteelt en duurzame productie- en consumptiemodellen.

Dierenartsen Zonder Grenzen streeft naar een duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak, die gebaseerd is op het evenwicht tussen mens, dier en natuur.


http://www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/