BV-OECO - Belgische Vereniging van Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties - Alterjob.be
BV-OECO - Belgische Vereniging van Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties
De vzw, opgericht in juni 2015, heeft tot doel het verlenen van steun aan consumentenorganisaties met het oog op de verbetering, de promotie en de verdediging van de consumentenrechten.

Om dit doel te verwezenlijken, zal de vzw onder meer:

- studies en analyses voeren van de wetgevende ontwikkelingen met betrekking tot de consumptie op regionaal, federaal en Europees niveau;
- studies en onderzoeken uitvoeren (door middel van onderzoeken over gedrag van de consumenten);
- de consumentenorganisaties vertegenwoordigen bij de overlegorganen.