OCMW van Schaarbeek - Alterjob.be

OCMW van Schaarbeek

Over OCMW van Schaarbeek

Artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW's omvat de essentie zelf van de sociale en menselijke rol die hen is toegewezen : "Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren."

Vacatures bij Alterjob

Schaerbeek | COD 100% | Graduaat/bachelor in de Verpleegkunde + ervaring