Gebruiksvoorwaarden
1. Over Alterjob.be
De Site "Alterjob.be" wordt gehost door Alterjob NV, bedrijf gevestigd Henri de Brouckèrelaan, 48A, 1160 Oudergem, België, ingeschreven bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE 0899673812 (hierna: "Alterjob"). U kunt contact opnemen met Alterjob via de contactpagina.
2. Diensten
Alterjob is een jobboard. Alterjob biedt via de website een online advertentiedienst en het instellen van geautomatiseerde relatie tussen Werkgevers en Werknemers.
Het algemene werkingsprincipe is: Werkgevers plaatsen advertenties voor een beperkte period afhankelijk van de publicatie formule gekozen. Gedurende deze period hebben de werknemer de mogelijkheid de advertentie gratis raadplegen en hun sollitatie direct aan de Werkgevers doorsturen.
3. Algemene verplichtingendes
De Wergevers en de werknemers komen in het algemeen overeen naar:
  • akkoord met de voorwaarden.
  • houden hun login-gegevens vertrouwelijke
  • geen login informatie of contactgegevens van een andera account vragen
  • niet te downloaden of te gebruiken computer programma (of andere virussen) die de werking van de site in gevaar kunnen brengen of verzamelen geautomatiseerde wijze informatie over andere leden;
  • Gebruik de website voor onwettige doeleinden, illegale, kwaadaardige of anderszins met voorwaarden.
4. Voorwaarden die specifiek zijn voor het publiceren van vacatures
4.1 De publicatie van de vacatures is te betalen. De tarieven staan ​​vermeld op de pagina "Bestel". Er resulteert de uitgifte van een factuur via overschrijving te betalen.
4.2 Een publicatie kan slechts betreffen één specifieke functie te voorzien in één specifieke plaats.
4.3 De titels van vacatures moet worden beperkt tot functie titel. Deze titels kunnen niet terugkeren item of de meta-informatie over de functie (type contract, tijd, expertise). Voorbeeld: "We zijn op zoek naar een Ergothérapeute COD half-time" moet worden geschreven op de site "Ergothérapeute".
4.4 Een vacature kan door de werkgever worden gewijzigd tijdens alle het publicatietermijn, met uitzondering van de titel dat kan worden gewijzigd tijdens de eerste 48 uur.
5. De naleving van voorwaarden
Alterjob kan de inhoud van een advertentie wijzigen, de accounts opschorten of beëindigen, toegang te verbieden tot de site, de publicatie van gehoste inhoud vertragen of verwijdert als een lid niet voldoet aan de voorwaarden.
6.Betaling van facturen
Facturen worden elektronisch (PDF) leveren en zijn betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen na hun uitgifte via overschrijving. In geval van wanbetaling, Alterjob stuur eerste aanmaning 14 dagen na de factuurdatum vervaldatum en een tweede aanmaning 14 dagen na de eerste aanmaning. Elke herinnering worden elektronisch verzonden en kan oplopen tot 10 euro toeslag veroorzaken. Als de werkgever niet heeft betaald, ondanks twee herinneringen, Alterjob stuurt de factuur naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in de schulden herstel en een advocaat. De werkgever verantwoordelijk voor de incassokosten en wettelijke rente zal zijn.
7. Vernatwoordelijkheden
Aansprakelijkheid voor advertenties
Alterjob is een webhoster in de zin van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij, de omzetting van Richtlijn 2000/31 / EG van het Europees Parlement en Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.
Alterjob is niet verplicht om de inhoud van advertenties te controleren. De advertenties worden geschreven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Scouts. Als u denkt dat de advertentie is illegale karakter, meldt het ons via de pagina "contact". Evenzo Alterjob niet aansprakelijk voor bewaking wordt uitgevoerd of niet door de werkgever hun toepassingen die worden verzonden. Deze gebieden zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgever.
Aansprakelijkheid voor Website
Alterjob stemt ermee in om alles in het werk om de Site toegankelijk is en permanent beveiligd. Echter, Alterjob niet garanderen dat de site beschikbaar zijn en te allen tijde veilig zal zijn, met name of om redenen van onderhoud of als gevolg van technische storingen. Alterjob zal in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, waaronder verlies van winst, inkomsten, gegevens, goodwill, of enige andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de site.
In aanvulling op de inhoud geplaatst door leden, de site bevat meer informatie bewerkt door Alterjob. Alterjob doet zijn uiterste best om duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken. Echter, Alterjob niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de site.
8. Persoonsgegevens
U stemt ermee in dat wanneer je interactie met de Site, Alterjob kan informatie opslaan over uw bezoek verzamelen. Bijvoorbeeld, Alterjob automatisch uw IP-adres, invoermiddelen op de site, het type browser en het besturingssysteem wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site, de datum, het tijdstip en de duur van elk bezoek en de pagina's bezocht.
Alterjob kunnen ook "cookies" gebruiken om uw gebruik van de site te verbeteren. Een "cookie" is een klein bestand dat de website naar uw browser stuurt. Het plaatst de "cookie" op uw harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms registreert informatie over u. Alterjob maakt gebruik van "cookies" om gebruik van de site te meten en om de inhoud ervan te verbeteren. Afhankelijk van het type browser dat u gebruikt, kunt u de voorkeuren van uw browser te veranderen in "cookies" weigeren van de site. Echter, moet u begrijpen dat verandert uw browser voorkeuren kan resulteren in het blokkeren van uw andere browser "cookies", dat ze stuurden de site en het kan ook onbruikbaar maken van bepaalde functies van de site.
Wanneer u zich registreert op de site, Alterjob u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens, uw toestemming om deze persoonlijke gegevens gebruiken om haar contractuele relatie te beheren en houden u op de hoogte van andere producten of services of toekomstige Alterjob en u uitnodigingen te sturen naar enquêtes over de dienstverlening van Alterjob voltooien. Alterjob niet verkopen en niet uw persoonlijke gegevens aan derden niet te huren. U hebt het recht om kosteloos te verzetten op verzoek aan de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U krijgt toegang tot, corrigeren of uw persoonlijke gegevens veranderen in onze administratie. In het algemeen, kunt u deze gegevens op elk gewenst moment en zo vaak als nodig te veranderen. Als u hulp nodig hebt of als u vragen hebt om uw persoonlijke informatie bewerken, kunt u contact opnemen met de klantenservice Alterjob [e-mail of contact pagina].
9. Varia
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig door een bevoegde rechtbank wordt gevonden, wordt de werkingssfeer van deze bepaling worden beperkt of clausule zal worden afgeschaft, zodat de overige bepalingen van deze Voorwaarden geldig en afdwingbaar tussen de partijen zal blijven. Alterjob heeft het recht voor om op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal alle wijzigingen van kracht na publicatie op de website om alle bezoekers die de site bezoeken na die datum. Alterjob heeft ook het recht om niet-bevestigde accounts of accounts die inactief voor 24 maanden uit te wissen.
10.Toepasselijk recht
U kunt toegang krijgen tot deze site vanaf elke plaats in de wereld. Zonder te letten op de manier waarop u toegang tot de site en de plaats van waaruit u toegang te krijgen, gaat u ermee akkoord dat deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd uitsluitend naar Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Elke claim, actie of gerechtelijke procedure vond plaats in verband met de Site zal de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België), handelend in het Frans en gaat u akkoord met de bevoegdheid van de rechtbanken.